Developed in conjunction with Ext-Joom.com

4. NEDĚLE PO SVATÉM DUCHU

V neděli budeme číst:

Hospodin je síla svého lidu, spásná záštita svého pomazaného. Zachraň svůj lid a žehnej dědictví svému, buď mu pastýřem navěky! (Žalm 28,8-9)

První čtení: Jób 38,1-11

Druhé čtení: 2. Korintským 6,1-13

Evangelium: Marek 4,35-41

Modlitba k požehnání:

Panovníku, Hospodine, veď a ochraňuj svůj lid, jemuž jsi dovolil sdílet svatá tajemství chleba a kalicha, a zachovej nás ve své lásce! Prosíme o to ve jménu Ježíše Krista, našeho Pána. Amen.

FOTO-1-8

Powered by IT CCSH PD