Developed in conjunction with Ext-Joom.com

Bohoslužby a nové biblické hodiny

Číst dál: Bohoslužby a nové biblické hodiny

Most bohoslužba vždy neděle od 9 hod. / biblická hodina čtvrtek od 15 hod.

Litvínov bohoslužba vždy neděle od 10:30 hod. / biblická hodina čtvrtek od 9 hod.

Bílina bohoslužba vždy 1. a 3. neděle od 14 hod. / biblická hodina v přípravě.

Sloužíme ve školkách a školách, nemocnici, domovech důchodců, pastorační návštěvou a docházíme do věznic.  Na požádání zasíláme audio slovíčko (viz níže).

 

 

 

 

4. NEDĚLE PO SVATÉM DUCHU

V neděli budeme číst:

Hospodin je síla svého lidu, spásná záštita svého pomazaného. Zachraň svůj lid a žehnej dědictví svému, buď mu pastýřem navěky! (Žalm 28,8-9)

První čtení: Jób 38,1-11

Druhé čtení: 2. Korintským 6,1-13

Evangelium: Marek 4,35-41

Modlitba k požehnání:

Panovníku, Hospodine, veď a ochraňuj svůj lid, jemuž jsi dovolil sdílet svatá tajemství chleba a kalicha, a zachovej nás ve své lásce! Prosíme o to ve jménu Ježíše Krista, našeho Pána. Amen.

Číst dál: 4. NEDĚLE PO SVATÉM DUCHU

Je nám 100 a jsme FIT, proto stále chválíme Boha

Číst dál: Je nám 100 a jsme FIT, proto stále chválíme BohaMistr Jan Hus miloval Písmo, proto hájil pravdu až do konce na hranici.

Věřící lidé se obracejí právě sem a čtou Ježíšův slavný vjezd do Jeruzaléma. Text nám připomíná tuto dobu, kdy farizeové napomínají a chtějí udávat směr. Dnes je mnoho takto moudrých a naše reakce má být slyšet stejně tak jako dobrá zpráva, proto nelze mlčet, ale chválit. Bůh vám žehnej.

 

Powered by IT CCSH PD