Developed in conjunction with Ext-Joom.com

Bohoslužby a nové biblické hodiny

Číst dál: Bohoslužby a nové biblické hodiny

Most bohoslužba vždy neděle od 9 hod. / biblická hodina čtvrtek od 15 hod.

Litvínov bohoslužba vždy neděle od 10:30 hod. / biblická hodina čtvrtek od 9 hod.

Bílina bohoslužba vždy 1. a 3. neděle od 14 hod. / biblická hodina v přípravě.

Sloužíme ve školkách a školách, nemocnici, domovech důchodců, pastorační návštěvou a docházíme do věznic.  Na požádání zasíláme audio slovíčko (viz níže).

 

 

 

 

Čtení na tuto neděli

Jako kadidlo ať míří má modlitba k tobě, Hospodine, pozdvižení mých rukou jak večerní oběť. (Žalm 141,2)

 

První čtení: Jeremjáš 11,18-20

 

Druhé čtení: Jakubův 3,16 - 4,3.7-8a

 

Modlitba před čtením ze sv. Písem:  Panovníku Hospodine, náš učiteli a pastýři, vedeš nás k sobě a přijímáš nás za své milované děti. Pomoz nám vyvarovat se povýšeného a svévolného jednání! Dej, ať kráčíme po tvých cestách jako věrní následovníci tvého Syna. Osviť nás, Bože, svým svatým Duchem, ať slyšíme slova Ježíše Krista, našeho Pána. Amen.

 

Evangelium:  Marek 9,30-37

 

Modlitba k požehnání: Panovníku Hospodine, veškeré stvoření toužebně vyhlíží své dovršení a naplnění ve tvém Synu. Dej, ať tvůj lid roste do plnosti spásy! Prosíme o to ve jménu Ježíše Krista, našeho Pána. Amen.

Je nám 100 a jsme FIT, proto stále chválíme Boha

Číst dál: Je nám 100 a jsme FIT, proto stále chválíme BohaMistr Jan Hus miloval Písmo, proto hájil pravdu až do konce na hranici.

Věřící lidé se obracejí právě sem a čtou Ježíšův slavný vjezd do Jeruzaléma. Text nám připomíná tuto dobu, kdy farizeové napomínají a chtějí udávat směr. Dnes je mnoho takto moudrých a naše reakce má být slyšet stejně tak jako dobrá zpráva, proto nelze mlčet, ale chválit. Bůh vám žehnej.

 

Powered by IT CCSH PD