Developed in conjunction with Ext-Joom.com

Advent 2021 na faře

Číst dál: Advent 2021 na faře

Čtení na neděli

2. NEDĚLE PO ZJEVENÍ – KŘTU PÁNĚ

Chválu vzdejte Hospodinu a vzývejte jeho jméno, uvádějte národům ve známost jeho skutky, zpívejte mu, pějte žalmy, přemýšlejte o všech jeho divech. (Žalm 105,1-2)

 

 První čtení: Izajáš 62, 1-5

 

 Modlitba před čtením ze sv. Písem:  Panovníku Hospodine, tobě patří všechna stvoření, vždyť každému tvoru jsi vdechl život. Prosíme tě, i nás oživuj a obnovuj svým svatým Duchem! Osviť nás, Bože, ať slyšíme slova Ježíše Krista, našeho Pána. Amen.

 

 Druhé čtení:  1. Korintským 12,1-11

 

 Evangelium:  Jan 2,1-11

 

 Modlitba k požehnání:   Panovníku Hospodine, posvěcuj si nás častým a zbožným přijímáním svátostného chleba a kalicha, abychom ti působili radost zachováváním tvé vůle! Prosíme o to ve jménu Ježíše Krista, našeho Pána. Amen.

 

 

 

 

 

Mistr Jan s modlitbou

...vyznání úst bez víry není srdečné, ani víra bez vyznání není platná. (Provázek třípramenný)

 

"Ó nejsladší Kriste, táhni nás slabé za sebou, poněvadž když ty nás nepotáhneš, nemůžeme tě následovat. Dej statečného ducha, aby byl pohotový, a je-li tělo mdlé, ať předchází, prostředkuje i následuje tvá milost, protože bez tebe nemůžeme nic činit, a dokonce ne pro tebe jít na ukrutnou smrt. Dej ducha odhodlaného, srdce nebojácné, víru pravou, naději pevnou a lásku dokonalou, abychom za tebe nasadili nejtrpělivěji a s radostí svůj život."

 

Jan Hus

Kristus Král všech věrných

Číst dál: Mistr Jan s modlitbou

Bohoslužby a nové biblické hodiny

Číst dál: Bohoslužby a nové biblické hodiny

Most a Bílina společná bohoslužba od 1.10.-30.4.22 v vždy neděle od 9 hod. a biblická hodina čt. od 15 hod.

Litvínov bohoslužba vždy neděle od 10:30 hod. / biblická hodina čtvrtek od 9 hod.

Sloužíme ve školkách a školách, nemocnici, domovech důchodců, pastorační návštěvou a docházíme do věznic.  Na požádání zasíláme audio slovíčko (viz níže).

 

 

 

 

Je nám 100 a jsme FIT, proto stále chválíme Boha

Číst dál: Je nám 100 a jsme FIT, proto stále chválíme BohaMistr Jan Hus miloval Písmo, proto hájil pravdu až do konce na hranici.

Věřící lidé se obracejí právě sem a čtou Ježíšův slavný vjezd do Jeruzaléma. Text nám připomíná tuto dobu, kdy farizeové napomínají a chtějí udávat směr. Dnes je mnoho takto moudrých a naše reakce má být slyšet stejně tak jako dobrá zpráva, proto nelze mlčet, ale chválit. Bůh vám žehnej.

 

Powered by IT CCSH PD