Developed in conjunction with Ext-Joom.com

Čtení na neděli

Číst dál: Čtení na neděli

Co uslyšíme v kostele

Lukáš 9,51-62

    • Když se ubírali cestou, řekl mu kdosi: „Budu tě následovat, kamkoli půjdeš.“ Ale Ježíš mu odpověděl: „Lišky mají doupata a ptáci hnízda, ale Syn člověka nemá, kde by hlavu složil.“ Jinému řekl: „Následuj mne!“ On odpověděl: „Dovol mi, Pane, abych šel napřed pochovat svého otce.“ Řekl mu: „Nech mrtvé, ať pochovávají své mrtvé. Ale ty jdi a všude zvěstuj království Boží.“ A jiný mu řekl: „Budu tě následovat, Pane. Ale napřed mi dovol, abych se rozloučil se svou rodinou.“ Ježíš mu řekl: „Kdo položí ruku na pluh a ohlíží se zpět, není způsobilý pro království Boží.
    •      

 

Biblické hodiny každý čtvrtek

Číst dál: Biblické hodiny každý čtvrtek

Zveme na biblické hodiny každý čtvrtek od 16 hodin.  

Mt 4:4 CSP   On však na to řekl: „Je napsáno: ‚Člověk nebude živ jen chlebem, ale každým slovem, které vychází z Božích úst.‘ “

BKR1 On pak odpovídaje, řekl: Psánoť jest: Ne samým chlebem živ bude člověk, ale každým slovem vycházejícím skrze ústa Boží.

  B21 On však odpověděl: "Je psáno: ‚Nejen chlebem bude člověk živ, ale každým slovem vycházejícím z Božích úst.'"

  CEP On však odpověděl: „Je psáno: ‚Ne jenom chlebem bude člověk živ, ale každým slovem, které vychází z Božích úst.‘“

Modlitba

Číst dál: Modlitba

Transparentní účet

MODLITBA ZA MÍR

Bože, obracíme se k tobě s prosbami za lidi těžce zkoušené válkou na Ukrajině, prosíme za mír v této zemi i na celém světě. Smiluj se nad námi a dej světu mír!

Bože, prosíme tě, aby lidé ovládaní zlými úmysly – vládci spoléhající na vojenskou moc, násilí a válku, neprosadili své úmysly. Bože, ty maříš klamné plány lidí a zlé úmysly národů (Ž 33,10). Smiluj se nad námi a dej světu mír!

Bože, prosíme tě za všechny, kterým válka na Ukrajině zcela změnila život, ať se dočkají pomoci a účinné podpory v lidské solidaritě. Smiluj se nad námi a dej světu mír! 

Bože, buď pomocí a posilou všem, kteří jsou zasaženi hrůzami války a nesou utrpení, bolest a strádání. Bože, ty zachraňuješ pokorné v zemi a vysvobozuješ je z moci utlačovatelů (Ž 76,10). Smiluj se nad námi a dej světu mír!

Před tebou, milosrdný Bože, myslíme na ty, kteří ve válce ztratili své životy, ať již jako vojáci nebo jako civilisté. Bože, ty jsi světlem života (Ž 36,10). Smiluj se nad nimi a dej jim svůj věčný mír!

Bože, prosíme tě, aby, navzdory lidskému nepřátelství a rozpoutanému konfliktu s užitím ničivých zbraní, vládl Kristův pokoj v našem světě a zvítězil opět tam, kde se válčí. Bože, ty jsi Bohem pokoje (2 Te 3,16). Smiluj se nad námi a dej světu mír!     Amen.

 

Sbírce na pomoc Ukrajině

Číst dál: Sbírce na pomoc Ukrajině

Vyhlášení sbírky na pomoc Ukrajině

 

Číst dál: Vyhlášení sbírky na pomoc Ukrajině

Powered by IT CCSH PD