Developed in conjunction with Ext-Joom.com

Velkopáteční čtení od 18 hodin na faře.

Dnes si připomínáme Ježíšovo umučení. Nemyslíme na ně jen se smutkem, ale i s vděčností. Vždyť pro jeho Krev, prolitou na kříži, můžeme dosáhnout odpuštění svých hříchů. Na znamení vítězného Kristova utrpení čteme text Janova evangelia od 18 do 19 kapitoly.

Náboženští představitelé ukřižovali Ježíše za rouhání – za to, že se prohlašoval za Boha. Právě proto ho odsoudili k smrti. Řídili však události skutečně oni?

O pouhých pár týdnů dříve zemřel Ježíšův přítel Lazar a ležel v hrobě čtyři dny. Přesto ho Ježíš veřejně přivedl zpět k životu. Dokázal totiž vyléčit každou nemoc, každé postižení – dokonce i slepému, který nikdy neviděl, daroval zrak. A ti, kteří nikdy nechodili, díky němu chodit začali. Dělal zázrak za zázrakem. Kvůli těm zázrakům o něm právě několik dní před ukřižováním řekli: „Celý svět se dal za ním.“ (Jan 12,19) Dokazovaly totiž jeho božství a to, že je jedno s Otcem,  jak často říkával. Měl absolutní moc.mt_ignore

Powered by IT CCSH PD