Developed in conjunction with Ext-Joom.com

Velikonoce 2015

 Křesťanské Velikonoce

Svátek Velikonoc je oslavou vzkříšeného Krista.

veli

Vyvedením Izraelitů z egyptského otroctví Boží záchranná iniciativa neskončila! Záchrana Izraelitů se stala předobrazem spásy člověka od všeho zotročení, ponížení, zla a smrti. Bůh totiž neopustil člověka, který se od něj odvrátil a upadl tak do područí zla a smrti. Všechny starozákonní předobrazy a proroctví o spáse došly svého naplnění v Ježíši Kristu, jehož jméno v hebrejštině znamená: "Bůh zachraňuje, Bůh je spása".

Ježíš sám zaujímá místo velikonoční oběti a stává se obětovaným beránkem bez vady. On, nevinný, bere na sebe hřích i jeho důsledky: utrpení, nemoci, bolest a smrt. Dává svou krev na ochranu (pasch) pro všechny. Ve smrti ale nezůstal! Byl vzkříšen. Otevřel tak  cestu novou a věčnou, cestu skrze smrt a vzkříšení k definitivnímu "exodu" - vyjití, "pesachu" - přejití z tohoto světa zotročení a smrti do světa Božího. Tato cesta je otevřena pro každého z nás...

Velikonoce 2015

Biblická večeře      Most       čtvrtek   2.4.  od 16 hodin

Biblická večeře      Litvínov   čtvrtek   2.4.  od 18 hodin

Velkopáteční čtení Most       pátek    3.4.   od 18 hodin

Večerní nešpory     osobní    sobota   4.4.

Bohoslužba          Most        neděle   5.4.  od  8:45 hodin

Bohoslužba          Litvínov    neděle   5.4.  od 10:30 hodin

Bohoslužba          Bílina       neděle   5.4.  od 14:00 hodin

Vzájemné návštěvy             pondělí   6.4.

 

Powered by IT CCSH PD