Developed in conjunction with Ext-Joom.com

Na farní zahradě

P1120510

S přicházejícím jarem jsme naplánovali setkání na farní zahradě. Každý podle svého času a možností měl touhu s námi být i třeba jen duchem. Zamračené počasí nebylo překážkou. Biblické odpoledne prozářila ochota se rozdělit bez ohledu na plnou či prázdnou kapsu. Děkuji všem za krásné odpoledne. Již se těšíme na velikonoční pořad.

Duchovním pokrmem nám byla modlitba a křesťanské písně. Z biblického textu jsme četli text evangelia sv. Marka 14,32-42 - Modlitba v Getsemane. Čím to je, že jsme tak často unaveni a nedáme na rady? Psáno je: Bděte a modlete se, abyste neupadli do pokušení. P1120513

Powered by IT CCSH PD