Developed in conjunction with Ext-Joom.com

Už vím, je dokonalý! 4.

4. VZTAH S BOHEM ZAČÍNÁ OSOBNÍM PŘIJETÍM JEŽÍŠE KRISTA

 „Těm však, kteří ho přece přijali a uvěřili v něho, otevřel přístup do Boží rodiny.“ (Jan 1,12 SNC)

  • Přijmout Ježíše znamená:

- přiznat, že jsem zaměřený na sebe, a obrátit se k Bohu
- spoléhat na to, že Ježíš sám vyřešil problém mého hříchu. „Milostí tedy jste spaseni skrze víru.

   Spasení není z vás, je to Boží dar; není z vašich skutků...“ (Efezským 2,8–9)

- pozvat Ježíše do svého života a následovat ho

Nestačí jen intelektuální přesvědčení nebo nějaký pocit, že tyto věci jsou pravdivé. Je potřeba se rozhodnout.

55.jpg

Člověk žijící bez Boha nepřijal Ježíše

do svého života a žije nezávisle na Bohu.

Jeho hříchy mu nejsou odpuštěny a 

sám za ně také ponese trest.

 

57.jpg

Člověk žijící s Bohem přijal Ježíše

do svého života a jeho

hříchy jsou mu odpuštěny.

Není od Boha oddělen,

má s ním vztah a žije životem,

pro který ho Bůh stvořil.

 

 

Který z obrázků představuje váš život?

Je nějaká překážka, která vám brání pozvat Ježíše do svého života? 

Powered by IT CCSH PD