Developed in conjunction with Ext-Joom.com

Už vím, je dokonalý! 3.

3. JEŽÍŠ KRISTUS PRO NÁS VYTVOŘIL JEDINOU CESTU K BOHU

  • Ježíš je jedinečný57.jpg

Ježíš je víc než jen učitel morálky, prorok či náboženský vůdce. Je to Bůh, který se stal člověkem. Své božství dokázal tím, že vstal z mrtvých. Sám o sobě řekl:

Já jsem ta cesta, pravda i život. Nikdo nepřichází k Otci než skrze mne.“ (Jan 14,6)

  • Ježíš je ta cesta, protože za nás zemřel

Ale nyní Kristus obnovil mír mezi vámi a Bohem tím, že podstoupil smrt a jako své bezúhonné přátele vás k Bohu přivedl.“ (Koloským 1,22 SNC)

Ježíš se rozhodl, že dobrovolně ponese následky našeho zaměření na sebe sama, a proto místo nás zemřel na kříži. Nabízí nám odpuštění, lásku a obnovení vztahu s Bohem — a tedy i smysl života.

Powered by IT CCSH PD