Developed in conjunction with Ext-Joom.com

Už vím, je dokonalý! 2.

2. NEŽIJEME VE VZTAHU S BOHEM 

Přestože nás Bůh miluje a nabízí nám skutečný smysl života, my ho nebereme na vědomí a jdeme si svou vlastní cestou. Toto zaměření a spoléhání na sebe vede k sobectví a dalším problémům v životě jednotlivce i společnosti. Bible je nazývá slovem „hřích“.

Týká se to každého z nás:

propast bez kříže

„Všichni zhřešili a jsou daleko od Boží slávy.“ (Římanům 3,23)

Hřích nás odděluje od Boha a jeho lásky:

„Jsou to právě vaše nepravosti, co vás odděluje od vašeho Boha…“ (Izajáš 59,2)

Důsledky hříchu jsou vážné:

„Mzdou hříchu je smrt…“ (to zahrnuje i duchovní smrt, věčné oddělení od Boha) (Římanům 6,23) 

Bůh je dokonalý a my jsme hříšní. Hřích tvoří hlubokou propast, která nás od něho, jeho lásky a smyslu života odděluje. Můžeme se snažit naplnit svůj život prací, vztahy, sportem nebo nějakým náboženstvím. Tyto věci mohou přinášet uspokojení, ale neřeší skutečný problém — naše zaměření na sebe sama.

 

Powered by IT CCSH PD