Developed in conjunction with Ext-Joom.com

Učíme se základy víry CČSH

P1120351Modlitba Páně zní: Otče náš, který jsi v nebesích, posvěť se jméno tvé. Přijď království tvé. Buď vůle tvá jako v nebi tak i na zemi. Chléb náš vezdejší dej nám dnes a odpusť nám naše viny, jako i my odpouštíme našim viníkům. A neuveď nás v pokušení, ale zbav nás od zlého. Neboť tvé je království i moc i sláva na věky. Amen. (Mt 6,9-13) (L 11,2-7)
Powered by IT CCSH PD