Developed in conjunction with Ext-Joom.com

Pravidelné biblické hodiny v Mostě a Litvínově

V našich farnostech se každý čtvrtek setkáváme nejen pro osobní sdílení, ale také společně přemýšlíme tad biblickým textem. Bratr Vladislav pravidelně hraje na kytaru a zpíváme písně. Přijďte se také podívat a podělit se s námi.          Biblická   

V Litvínově každý čtvrtek od 10 hodina a v Mostě od 16 hodin.

Kazatel 12,13n Závěr všeho, co jsi slyšel: Boha se boj a jeho přikázání zachovávej; na tom u člověka všechno závisí. Veškeré dílo Bůh postaví před soud, i vše, co je utajeno, ať dobré či zlé.

Powered by IT CCSH PD