Developed in conjunction with Ext-Joom.com

Svátost křtu v Mostě

Křest Jana

Na konci roku byla svátostí křtu přijata do společenství věřícího lidu sestra Jana (první vpravo). Po déle jak ročním putování se rozhodla, a jako kmotra si vybrala bratra Martina. Všichni gratulujeme a přejeme každodenní radost. 

Žalmy  36:11 Uchovej své milosrdenství těm, kdo tě znají, a svou spravedlnost těm, kdo mají přímé srdce.

Powered by IT CCSH PD