Developed in conjunction with Ext-Joom.com

Sloužíme 7 let ve věznici Bělušice

Duchovenská péče ve Věznici Bělušice je vykonávána na základě dohody o duchovní službě uzavřené mezi Vězeňskou službou České republiky, Českou biskupskou konferencí a Ekumenickou radou církví České republiky.kaple

Ve věznici působí kaplan a jako dobrovolníci docházejí pověření duchovní. Ti se podílejí na naplňování účelu výkonu trestu zejména vedením bohoslužeb, studijních hodin k výkladu náboženských textů a skupinových diskusí o duchovních a etických tématech, dále pořádáním přednášek a besed se zajímavými osobnostmi, promítáním filmů, organizováním hudebních a divadelních produkcí, zajišťováním duchovní a náboženské literatury. Nedílnou součástí jejich služby je také vedení individuálních pastoračních rozhovorů, udělování svátostí (zvláště zpovědi) a modlitba s jednotlivými vězni. V zájmu hlubšího výchovného působení na odsouzené spolupracujeme v některých případech také s jejich rodinami.

Většina náboženských aktivit s odsouzenými probíhá ve vězeňské kapli. V roce 2013 jsme vykonali celkem 117 skupinových aktivit. Kromě toho jsme uskutečnili více než 300 individuálních pastoračních rozhovorů s odsouzenými. Celkem se do pastorační činnosti zapojilo asi 200 odsouzených.

Již je tomu 7 let, kdy docházíme a pomáháme.

Matouš 25:44 Tehdy odpovědí i oni: ‚Pane, kdy jsme tě viděli hladového, žíznivého, pocestného, nahého, nemocného nebo ve vězení, a neposloužili jsme ti?‘

Powered by IT CCSH PD