Developed in conjunction with Ext-Joom.com

Kdo je Mistr Jan Hus?

Kdo je MJHRádi bychom Vás přivítali na pravidelných
biblických hodinách, které se konají vždy v úterý od 14 hodin. Čas ukončení
není nikdy dán, vždy závisí na zvídavosti příchozích. Od září letošního roku
Vás budeme seznamovat s osobou Mistra Jana Husa. V příštím roce si naše církev
připomene jubileum 600. let od upálení tohoto velikána. Všichni jste srdečně
zváni na naše sezení. S radostí Vám rozšíříme Vaše historické obzory a těšíme
se na všechny Vaše zvídavé otázky. Sestry a bratří, nechť Vás Bůh provází v
tomto předvánočním čase, najdete klid a smíření v každodenním shonu a vlídné
slovo pro Vaše bližní. M.H.

Powered by IT CCSH PD