Developed in conjunction with Ext-Joom.com

Sestra farářka Jana Flašková

Sestra emeritní farářka Mgr. Jana Flašková nás opustila v den 98. výročí vzniku Církeve československé 

3329 jana flaskova

husitské 8.1. 2018 ve věku 80 let. Chtěl bych poděkovat za službu, kterou sestra farářka pro církev vykonala. Sloužila v letech 1960-65 v Tuchoměřicích a 1965-68 v Bílině. Po revoluci 1990-99 opět v Bílině.

Měl jsem možnost poznat sestru v době zaslouženého odpočinku. Vyprávěla mi všechna zákoutí životních cest s vírou a touhou obnovení  náboženského života v bílinské farnosti. Tehdy jsem slíbyl, že budu pro to konat mnohé. Snad jsem Ji nezklamal. VVH

  • 1Kor. 6,3-9 Já jsem zasadil, Apollos zaléval, ale Bůh dal vzrůst; a tak nic neznamená ten, kdo sází, ani kdo zalévá, nýbrž Bůh, který dává vzrůst. 
  • Kdo sází a kdo zalévá, patří k sobě, ale každý podle vlastní práce obdrží svou odměnu. Jsme spolupracovníci na Božím díle, a vy jste Boží pole, Boží stavba.IMG 0648image2
Powered by IT CCSH PD