Developed in conjunction with Ext-Joom.com

Vzpomínková bohoslužba 5.11. 2017

Každým rokem počátkem měsíce listopadu putují lidé na místa spočinutí svých drahých. Zapalují svíce a pokládají květiny. Vzpomínají. Co tím chtějí říci? Věří ve zmrtvýchvstání? Každý to má jinak, ale nabízí se otázka, co se píše o mrtvých v Bibli? Pán Ježíš Kristus říká:

obetinka 2

“A pokud jde o vzkříšení mrtvých, nečetli jste, co vám Bůh pravil: „Já jsem Bůh Abrahamův, Bůh Izákův a Bůh Jákobův? “On přece není Bohem mrtvých, ale živých (ev. Matouše 22, 31-32)”.

Ano, je Bohem živých. Křesťané putují na bohoslužby do kostelů a modliteben, kde vzpomínají a píší jejich jména na tzv. obětinku (viz obrázek), kterou před bohoslužbou vloží do věnce. Duchovní během bohoslužby v části k tomu určené tato jména čte a společně vzpomínají. Vyjadřují touhu budoucího společného setkání. Proto je třeba číst i jinde:

Hlas volajícího na poušti: “Připravte cestu Páně, vyrovnejte mu stezky! Každá propast bude zasypána, hory i pahorky budou srovnány; co je křivé, bude přímé, hrbolaté cesty budou rovné; a každý tvor uzří spasení Boží (ev. Lukáše 3, 4-6)”.

Zveme na tyto bohoslužby 5. 11. 2017 v Mostě od 8:45h. a 17h. V Litvínově od 10:30h. a v Bílině od 14 hodin.

Powered by IT CCSH PD