Developed in conjunction with Ext-Joom.com

Přednáška - Luther a česká reformace

Mostecká ekumena srdečně zveme na přednášku dne 26.10. 2017 od 18 hodin v Oblastní muzeum v Mostě. Přednáší Dr. Pieter Morée.

Luther Gans Paravicinus 1661

Reformace (lat. obnovení či oprava) byl proces v křesťanské církvi s těžištěm v 16. století, s cílem nápravy poměrů a návratu ke křesťanství nezatíženému tradicí. V průběhu reformace se vytvořily protestantské církve.

Teologickou příčinou reformace byl rozpor mezi Biblí a tehdejší církevní praxí. Papežství ignorovalo nebo potlačovalo kritiky poměrů. Sporná byla otázka odpustků, které jejich kritici označovali za kupčení se spásou.

Powered by IT CCSH PD