Developed in conjunction with Ext-Joom.com

Požehnání dětem a studentům v Mostě 3. 9. od 17 hodin

1163083

Tehdy k němu přinášeli děti, aby na ně vložil ruce a pomodlil se; ale učedníci jim to zakazovali.

Ježíš však řekl: "Nechte děti a nebraňte jim jít ke mně; neboť takovým patří království nebeské." Požehnal jim a šel dál. (Matouš 19,13-15)

Požehnání dětem a studentům je pro věřící v jediného Boha velice důležité. Uvědomujeme si svou odpovědnost předat své děti Pánu Ježíši, aby se jich dotýkal, provázel je a vychovával. Zveme na nedělní bohoslužbu v Mostě 3.9. 2017 od 17 hodin.1800575

Powered by IT CCSH PD