Developed in conjunction with Ext-Joom.com

Bohoslužba M.J. Husa

Srdečně zveme a připomínáme si 6.7. 2017 602 let od upálení Mistra Jana Husa v Kostnici.

Bohoslužba Bělušice od 9 hodin, Litvínov  od 12 hodin a v Mostě od 15 hodin.

 

a31 07

První pramen: víra.

Spatřiv, že lidé v hříších velmi tonou, a boje se, aby do propasti věčné neupadli, ale aby z hříchuov a z hrdla ďáblova vytaženi byli, rád bych oznámil provázek, jehož držíce se lidé, mohli by vytaženi býti do věčné radosti. A že lidé nerádi slyší dlouhé řeči, a také písaři česky nerádi píší, pakli píší, ale neprávě a prázdnosti také dlouhé nemám, protož provázek o těch praméncích kratičce již chci splésti. Provázek ten jest život svatý, z víry živé a naděje a lásky v člověku zachovaný. Kteréhož provázka má se každý člověk v tomto světě držeti, nechce li na věky zahynouti. Protož kdož chce, ten jej příjmi a, nauče se Písmem, drž jej skutkem. Neb umějící, a nemilující, nebudou z propasti vytaženi.

Powered by IT CCSH PD