Developed in conjunction with Ext-Joom.com

Pouť smíření 23.-24.7. 2016

poutnik orez 1

Každým rokem společně putují sestry a bratři z české a německé církve. 

Důvodem putování je vzpomínka na historii a život v pohraničí. 

Společně se zastavíme na místech, která jsou důležitým milníkem doby spjaté s minulostí.

Zpíváme křesťanské písně, modlíme se a poslechneme krátká kázání.

Dvoudenní putování je nejen pro mladé, ale svou náročností i pro starší, vždyť není kam spěchat.

Dopravujeme se auty a k večeru jedeme zpět domů, abychom druhý den ráno mohli pokračovat.

Tento rok jsme pozváni na sobotu 23.7. od 9 hodin - kostel v německé části území Mníšek Kirche Deutscheinsiedel. Biblická zamyšlení jsou rozdělena v textech Desatera.

Neděle 24.7. začíná v 9 hodin v bývalé pohraniční česko-německé části Mníšek.

Powered by IT CCSH PD