Developed in conjunction with Ext-Joom.com

Bůh je láska - požehnané velikonoce

Vydat se na cestu je odpovědné rozhodnutí. Koho Kristus přijímá, toho i mění.search results

Bůh je láska, a kdo zůstává v lásce, v Bohu zůstává a Bůh v něm. (Janův list 4:16b)

Vyjádření, že Bůh je láska, ukazuje nejhlubším způsobem, kdo je Bůh a jaký je, a též, že láska není jen jeho vlastností, ale on sám je láska. Láska je základem jeho bytí.

Bůh je láska a všechno stvořil z lásky. Z lásky nám dal také život.

Když pozorujeme přírodu, vidíme obdivuhodnou krásu, rozmanitost a řád. Celý vesmír je dokonale stvořen až do nejmenšího detailu. Všechno je uspořádáno a promyšleno. Vrcholem Božího stvořitelského díla je člověk, jehož vlastnosti odrážejí Boží bytost – svobodná vůle, svědomí, schopnost milovat, přemýšlet a tvořit.

Přejeme všem lásku v tomto nelehkém čase. Farníci

Powered by IT CCSH PD