Developed in conjunction with Ext-Joom.com

POUŤ NA SÁZAVĚ

Milé sestry, milí bratři,

letošní Pouť na Sázavě bude mít nový charakter! Většího sdílení a společné oslavy!

Po tradičním zahájení v CČSH kostele opata Prokopa na Sázavě a pouti při společném zpěvu do Sázavského kláštera (pouť je symbolická, trvá 15 minut) se sejdeme při bohoslužbě s večeří Páně vedené patriarchou a biskupským sborem naší církve na Severní zahradě kláštera, kde jsou i základy původní tetrakonchy. Při bohoslužbě bude zpívat pěvecký sbor Chrpy (při církevní husitské ZUŠ Harmonie v Praze) Truvérskou mši od Petra Ebena.

Pro letošní 600. výročí přijímání podobojí jsme poté připravili SYMBOLICKÝ AKT PŘIJÍMÁNÍ CHLEBA A VÍNA - biblická a další čtení vztahující se k přijímání podobojí prokládaná modlitbami a jedením chleba a pitím vína a to vše za společného zpěvu, který povedou svými kytarami bratři biskupové.

Pokračovat bude AGAPÁLNÍ HOSTINA, kdy se společně na Severní zahradě kláštera najíme! DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ: KAŽDÝ POUTNÍK, NECHŤ S SEBOU NA SPOLEČNÝ STŮL VEZME NĚCO S SEBOU, DĚKUJEME! A vy, kdo můžete sedět na zemi, vezměte si prosím s sebou také deky, děkujeme! (zajistíme opět i židle a lavičky)
ZAJISTÍME: vodu, víno a chléb
Bratři biskupové pak zahrají opět na kytary ke společnému zpěvu, či i k poslechu. :-) Moc děkujeme!
KDO OVLÁDÁTE HRU NA NĚKTERÝ HUDEBNÍ NÁSTROJ, VEZMĚTE JEJ S SEBOU!:-)

Symbolického aktu přijímání podobojí i agapální hostiny se mohou účastnit i děti - místo vína budou mít vinný mošt.

PRO DĚTI pak bude připraven od 10.00 do 16.00 program - nejen dvě výtvarné soutěže, ale opět i HRA: putování po rozlehlé zahradě od slunečníku ke slunečníku, kde je budou čekat úkoly a hry na téma: chleba a víno! :-) a dozví se formou hry o tom, jak chleba a víno vzniká, též si symbolicky něco vyzkouší a nenásilnou formou se dozví též o rozdílu chleba liturgicky dnes používaném a chlebu každodenním. Přitom si vyzkouší nejrůznější dovednosti spojeném s pohybem, zručností i schopnostmi kognitivními.

Budeme rádi, když se zapojíte a ohodnotíte obrázky dětí - výtvarná soutěž na téma: chleba a víno bude vyhodnocena odpoledne přímo na místě.

Po agapální hostině nás čeká jedinečné vystoupení sboru Chrpy s kontrabasistou Janem Tenglerem za doprovodu dalších nástrojů: shruti, metalofonu, kantely, ad.

A dále také divadélko dětí z dětského domova Sázava. (Loni měly děti velký úspěch.)

Kastelánka Sázavského kláštera, paní dr. Matoušová, je připravena spolu se svými spolupracovnicemi opět na komentované prohlídky tohoto jedinečného kláštera, který se pojí s významnými postavy našich dějin: opatem Prokopem a žáky Cyrila a Metoděje.

K duchovnímu ztišení bude sloužit opět Rajský dvůr kláštera a také klášterní kostel s kryptou.

Pomoci budete moci zakoupením výrobků diakonického díla CČSH NAZARET a také výrobků, kávy a čokolády Fair trade, které přiveze opět Jiří Silný, ředitel ekumenické akademie v Praze, která stála při uvedení Fair trade do ČR.

AUTOBUSY: vypravujeme autobus z PRAHY* - HLASTE SE! (DO 10. června!), další autobus přijede dle našich info: z Děčína, přes Roudnici n. L. a další z Brna (info má brněnská diecéze), víte -li o dalších, dejte nám prosím zprávu, díky!

* autobus z Prahy pojede (jeden s dobrovolníky v 7.00 h. od budovy ÚÚR CČSH v Praze v Dejvicích), druhý - bude -li dostatečný zájem, v 7.45h. z Hl. nádraží v Praze.

Návrat ze Sázavy: bus z Prahy: v 16:30., cca v 17.30 v Praze - možno připojit se ještě k uctění památky 27 českých Pánu na Staroměstském náměstí.

Na Sázavu (okres Benešov!) se dostanete také příměstskými autobusy č. 382 z Prahy ze stanice metra Háje (cesta trvá něco přes hodinu do stanice Sázava, Černé Budy - to je pár minut pěší chůze jak do kostela CČSH, tak na druhou stranu do kláštera)
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

CO s sebou:
1. duchovní: talár s štolou (v talárech proběhne zahájení, společná pouť do kláštera a bohoslužba na Severní zahradě kláštera)
2. něco k snědku na společný stůl agapé
3. deku (můžete -li sedět na zemi)
4. hudební nástroj, ovládáte -li hru na něj
5. dobrou náladu a ochotu ke sdílení

JEŠTĚ STÁLE HLEDÁME DALŠÍ DOBROVOLNÍKY! HLASTE SE PROSÍM DĚKUJEME!

A MŮŽEME -LI PROSIT JÁHNY, ZDA -LI BY SE BYLI OCHOTNI UJMOUT SE SLUŽBY PŘI STOLECH, JAK JI ZMIŇUJE PÍSMO, BUDEME RÁDI ZA POMOC! :-)

Kéž sám náš Pán, jehož obnovení darů Ducha svatého pro společné dílo v nadcházejících dnech očekáváme, nás vede a přivede do společenství, v němž zakusíme jeho sílu a pokoj a načerpáme ji do dalších dní.

Powered by IT CCSH PD