Developed in conjunction with Ext-Joom.com

Půlnoční

Číst dál: PůlnočníStalo se pravidlem, že naše obec za vedení bratra vikáře Hány pořádá každým rokem půlnoční bohoslužbu. Každoročně se těšíme velké účasti členů i nečlenů naší církve. Bohoslužba se koná vždy od 22.00 hodin na Štědrý den. Zavítejte i Vy do našeho sboru, přijměte požehnání do nového roku pro sebe i všechny Vaše blízké. Vždyť právě v tento den “narození Ježíše Krista” je nám dáno přijmout vše nové a čistě, jako právě narozené Jezulátko. M.H.

Více fotografií v galerii.

Radostné okamžiky

Číst dál: Radostné okamžiky

Při pravidelných biblických hodinách často
oslavujeme nejrůznější jubilea našich milých členů. Naposledy jsme mohli
oslavit krásné sedmdesáté narozeniny naší sestry Věrušky, která je členkou naší
farnosti od dětství. Vždy rozdává smích a milá slova všem členům v našem sboru.
Sestře Věrušce všichni přejeme mnoho Božího požehnání, sílu pro práci na vinici
Páně a ještě dlouhá léta radostného smíchu, kterého pro nás nikdy nešetří. M.H. 

 

 

 

 

 vvh

Liturgická hudba raného křesťanství

Klub Netřesk

zve na květnový program:

Liturgická hudba raného křesťanství

Číst dál: Liturgická hudba raného křesťanství

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kde: Českobratrská církev evangelická

Most,U Města Chersonu 1675

Kdy: čtvrtek 29.5. v 18.00

Srdečně zveme!

POUŤ NA SÁZAVĚ

Milé sestry, milí bratři,

letošní Pouť na Sázavě bude mít nový charakter! Většího sdílení a společné oslavy!

Po tradičním zahájení v CČSH kostele opata Prokopa na Sázavě a pouti při společném zpěvu do Sázavského kláštera (pouť je symbolická, trvá 15 minut) se sejdeme při bohoslužbě s večeří Páně vedené patriarchou a biskupským sborem naší církve na Severní zahradě kláštera, kde jsou i základy původní tetrakonchy. Při bohoslužbě bude zpívat pěvecký sbor Chrpy (při církevní husitské ZUŠ Harmonie v Praze) Truvérskou mši od Petra Ebena.

Číst dál: POUŤ NA SÁZAVĚ

Pozvánka na NÁRODNÍ POUŤ

Milí přátelé a příznivci Likvidace lepry,

rádi bychom Vás pozvali v sobotu 7. června 2014 na 3. NÁRODNÍ POUŤ přátel LL do Brna, do katedrály sv. Petra a Pavla na Petrově.
V 15:00 hod. zde bude celebrovat mši svatou P. Dr. Vojtěch Eliáš, prezident LL.

Po mši svaté bude následovat promítání o činnosti a životě v podporovaných leprosáriích, které Vám představí pracovníci LL. Doufáme, že naše modlitby i osobní setkání přispějí k rozvoji díla LL.
Všichni jste srdečně zváni a rádi se s Vámi uvidíme!

Vše dobré Vám za tým LL přeje
Lubomír Hajas

Powered by IT CCSH PD