Developed in conjunction with Ext-Joom.com

Noc kostelů v Mostě a Litvínově

Číst dál: Noc kostelů v Mostě a Litvínově

Náboženská obec CČSH v Mostě a Litvínově připravuje "Noc kostelů 2015", která bude v pátek 29.5. 2015. Všichni jste srdečně zváni.

Sledujte stránky, podrobný program umístěn cca 5/2015.

 Žádná tma pro tebe není temná: noc jako den svítí, temnota je jako světlo.    Ž 139,12

Už vím, je dokonalý! 4.

4. VZTAH S BOHEM ZAČÍNÁ OSOBNÍM PŘIJETÍM JEŽÍŠE KRISTA

 „Těm však, kteří ho přece přijali a uvěřili v něho, otevřel přístup do Boží rodiny.“ (Jan 1,12 SNC)

  • Přijmout Ježíše znamená:

- přiznat, že jsem zaměřený na sebe, a obrátit se k Bohu
- spoléhat na to, že Ježíš sám vyřešil problém mého hříchu. „Milostí tedy jste spaseni skrze víru.

   Spasení není z vás, je to Boží dar; není z vašich skutků...“ (Efezským 2,8–9)

- pozvat Ježíše do svého života a následovat ho

Nestačí jen intelektuální přesvědčení nebo nějaký pocit, že tyto věci jsou pravdivé. Je potřeba se rozhodnout.

Číst dál: Už vím, je dokonalý! 4.

Člověk žijící bez Boha nepřijal Ježíše

do svého života a žije nezávisle na Bohu.

Jeho hříchy mu nejsou odpuštěny a 

sám za ně také ponese trest.

 

Číst dál: Už vím, je dokonalý! 4.

Člověk žijící s Bohem přijal Ježíše

do svého života a jeho

hříchy jsou mu odpuštěny.

Není od Boha oddělen,

má s ním vztah a žije životem,

pro který ho Bůh stvořil.

 

 

Který z obrázků představuje váš život?

Je nějaká překážka, která vám brání pozvat Ježíše do svého života? 

Už vím, je dokonalý! 3.

3. JEŽÍŠ KRISTUS PRO NÁS VYTVOŘIL JEDINOU CESTU K BOHU

  • Ježíš je jedinečnýČíst dál: Už vím, je dokonalý! 3.

Ježíš je víc než jen učitel morálky, prorok či náboženský vůdce. Je to Bůh, který se stal člověkem. Své božství dokázal tím, že vstal z mrtvých. Sám o sobě řekl:

Já jsem ta cesta, pravda i život. Nikdo nepřichází k Otci než skrze mne.“ (Jan 14,6)

  • Ježíš je ta cesta, protože za nás zemřel

Ale nyní Kristus obnovil mír mezi vámi a Bohem tím, že podstoupil smrt a jako své bezúhonné přátele vás k Bohu přivedl.“ (Koloským 1,22 SNC)

Ježíš se rozhodl, že dobrovolně ponese následky našeho zaměření na sebe sama, a proto místo nás zemřel na kříži. Nabízí nám odpuštění, lásku a obnovení vztahu s Bohem — a tedy i smysl života.

Biblická hodina 19.3.

Číst dál: Biblická hodina 19.3.Naše pravidelná biblická bádání jsou každý čtvrtek v Litvínově od 9 hodin a v Mostě od 15 hodin. Na poslední hodině jsme společně probrali uchopení Písma jednou rukou. Zvýrazněná slova jsou odkazy. Slyšení je 10%, čtení 20%, studium 50%, učení zpaměti 100% a rozjímání upevňuje vše dohromady. Přeji mnoho požehnání. Příště se podíváme na uchopení Boží ruky.

Powered by IT CCSH PD