Developed in conjunction with Ext-Joom.com

Stolování s Ježíšem

Stolování s Ježíšem nebo-li Sederová večeře na Zelený čtvrtek.
Číst dál: Stolování s Ježíšem

Připomínáme památku Ježíšovy poslední večeře s učedníky.

Obřad rodinné bohoslužby židovského svátku Pesach konáme na památku biblické Ježíšovy večeře s učedníky, jako připomínku Exodu z Egypta a osvobození z moci smrti (velikonoční tajemství), židovských kořenů křesťanství a hodnot židovské kultury a jako vzpomínku na Židy, kteří se stali obětmi nenávisti a bezpráví minulých staletí. Při slavnosti se čte z Písma o vyjití z Egypta, jí nekvašené chleby s dalšími symbolickými pokrmy a zpívají pesachové písně.Číst dál: Stolování s JežíšemČíst dál: Stolování s JežíšemČíst dál: Stolování s Ježíšem

Velikonoce 2015

 Křesťanské Velikonoce

Svátek Velikonoc je oslavou vzkříšeného Krista.

Číst dál: Velikonoce 2015

Vyvedením Izraelitů z egyptského otroctví Boží záchranná iniciativa neskončila! Záchrana Izraelitů se stala předobrazem spásy člověka od všeho zotročení, ponížení, zla a smrti. Bůh totiž neopustil člověka, který se od něj odvrátil a upadl tak do područí zla a smrti. Všechny starozákonní předobrazy a proroctví o spáse došly svého naplnění v Ježíši Kristu, jehož jméno v hebrejštině znamená: "Bůh zachraňuje, Bůh je spása".

Ježíš sám zaujímá místo velikonoční oběti a stává se obětovaným beránkem bez vady. On, nevinný, bere na sebe hřích i jeho důsledky: utrpení, nemoci, bolest a smrt. Dává svou krev na ochranu (pasch) pro všechny. Ve smrti ale nezůstal! Byl vzkříšen. Otevřel tak  cestu novou a věčnou, cestu skrze smrt a vzkříšení k definitivnímu "exodu" - vyjití, "pesachu" - přejití z tohoto světa zotročení a smrti do světa Božího. Tato cesta je otevřena pro každého z nás...

Velikonoce 2015

Biblická večeře      Most       čtvrtek   2.4.  od 16 hodin

Biblická večeře      Litvínov   čtvrtek   2.4.  od 18 hodin

Velkopáteční čtení Most       pátek    3.4.   od 18 hodin

Večerní nešpory     osobní    sobota   4.4.

Bohoslužba          Most        neděle   5.4.  od  8:45 hodin

Bohoslužba          Litvínov    neděle   5.4.  od 10:30 hodin

Bohoslužba          Bílina       neděle   5.4.  od 14:00 hodin

Vzájemné návštěvy             pondělí   6.4.

 

Noc kostelů v Mostě a Litvínově

Číst dál: Noc kostelů v Mostě a Litvínově

Náboženská obec CČSH v Mostě a Litvínově připravuje "Noc kostelů 2015", která bude v pátek 29.5. 2015. Všichni jste srdečně zváni.

Sledujte stránky, podrobný program umístěn cca 5/2015.

 Žádná tma pro tebe není temná: noc jako den svítí, temnota je jako světlo.    Ž 139,12

Na farní zahradě

Číst dál: Na farní zahradě

S přicházejícím jarem jsme naplánovali setkání na farní zahradě. Každý podle svého času a možností měl touhu s námi být i třeba jen duchem. Zamračené počasí nebylo překážkou. Biblické odpoledne prozářila ochota se rozdělit bez ohledu na plnou či prázdnou kapsu. Děkuji všem za krásné odpoledne. Již se těšíme na velikonoční pořad.

Duchovním pokrmem nám byla modlitba a křesťanské písně. Z biblického textu jsme četli text evangelia sv. Marka 14,32-42 - Modlitba v Getsemane. Čím to je, že jsme tak často unaveni a nedáme na rady? Psáno je: Bděte a modlete se, abyste neupadli do pokušení. Číst dál: Na farní zahradě

Už vím, je dokonalý! 4.

4. VZTAH S BOHEM ZAČÍNÁ OSOBNÍM PŘIJETÍM JEŽÍŠE KRISTA

 „Těm však, kteří ho přece přijali a uvěřili v něho, otevřel přístup do Boží rodiny.“ (Jan 1,12 SNC)

  • Přijmout Ježíše znamená:

- přiznat, že jsem zaměřený na sebe, a obrátit se k Bohu
- spoléhat na to, že Ježíš sám vyřešil problém mého hříchu. „Milostí tedy jste spaseni skrze víru.

   Spasení není z vás, je to Boží dar; není z vašich skutků...“ (Efezským 2,8–9)

- pozvat Ježíše do svého života a následovat ho

Nestačí jen intelektuální přesvědčení nebo nějaký pocit, že tyto věci jsou pravdivé. Je potřeba se rozhodnout.

Číst dál: Už vím, je dokonalý! 4.

Člověk žijící bez Boha nepřijal Ježíše

do svého života a žije nezávisle na Bohu.

Jeho hříchy mu nejsou odpuštěny a 

sám za ně také ponese trest.

 

Číst dál: Už vím, je dokonalý! 4.

Člověk žijící s Bohem přijal Ježíše

do svého života a jeho

hříchy jsou mu odpuštěny.

Není od Boha oddělen,

má s ním vztah a žije životem,

pro který ho Bůh stvořil.

 

 

Který z obrázků představuje váš život?

Je nějaká překážka, která vám brání pozvat Ježíše do svého života? 

Powered by IT CCSH PD