Developed in conjunction with Ext-Joom.com

Bohoslužby v prosinci 2017

Číst dál: Bohoslužby v prosinci 2017

Kostel na křižovatce - zamyšlení

Vidím ruce dělníků, jak pečlivě a tvrdě tahají těžká břemena. Trámy, prkna, šindele, všude voní opracovávané dřevo. Staví se podle plánu a v krátkém čase. Hotovo. Světlé dřevo svítilo do dálky. Lidé putují z města kolem přesunutého kostela, aby vše viděli na vlastní oči. Stojí tu dřevěný pravoslavný kostel . Fotka za fotkou, obdiv, úžas. Vše ustalo. Už neputují davy. Lidé si zvykli vidět tuto stavbu na pokraji města za každého počasí.

Číst dál: Kostel na křižovatce - zamyšlení

Stalo se silou větru . Nedělním ránem bylo vše dokonáno.

Lidé znovu přicházejí v dešti a větru. Fotka za fotkou, žal nad žal. Mluvil jsem s ženou, která smutně stála opodál. Oslovil jsem ji, ona zvedla uplakané oči. Milovala toto místo a dala by snad vše co má pro obnovu.

Číst dál: Kostel na křižovatce - zamyšlení

Vše splněno, potkali se na křižovatce času a cest. Dva věřících, kteří hledí do nebes, kde se lidé budou potkávat, zdravit, zastavovat, vzpomínat a modlit. Bůh není mrtvý.

Přednáška - Luther a česká reformace

Mostecká ekumena srdečně zveme na přednášku dne 26.10. 2017 od 18 hodin v Oblastní muzeum v Mostě. Přednáší Dr. Pieter Morée.

Číst dál: Přednáška - Luther a česká reformace

Reformace (lat. obnovení či oprava) byl proces v křesťanské církvi s těžištěm v 16. století, s cílem nápravy poměrů a návratu ke křesťanství nezatíženému tradicí. V průběhu reformace se vytvořily protestantské církve.

Teologickou příčinou reformace byl rozpor mezi Biblí a tehdejší církevní praxí. Papežství ignorovalo nebo potlačovalo kritiky poměrů. Sporná byla otázka odpustků, které jejich kritici označovali za kupčení se spásou.

Vzpomínková bohoslužba 5.11. 2017

Každým rokem počátkem měsíce listopadu putují lidé na místa spočinutí svých drahých. Zapalují svíce a pokládají květiny. Vzpomínají. Co tím chtějí říci? Věří ve zmrtvýchvstání? Každý to má jinak, ale nabízí se otázka, co se píše o mrtvých v Bibli? Pán Ježíš Kristus říká:

Číst dál: Vzpomínková bohoslužba 5.11. 2017

“A pokud jde o vzkříšení mrtvých, nečetli jste, co vám Bůh pravil: „Já jsem Bůh Abrahamův, Bůh Izákův a Bůh Jákobův? “On přece není Bohem mrtvých, ale živých (ev. Matouše 22, 31-32)”.

Ano, je Bohem živých. Křesťané putují na bohoslužby do kostelů a modliteben, kde vzpomínají a píší jejich jména na tzv. obětinku (viz obrázek), kterou před bohoslužbou vloží do věnce. Duchovní během bohoslužby v části k tomu určené tato jména čte a společně vzpomínají. Vyjadřují touhu budoucího společného setkání. Proto je třeba číst i jinde:

Hlas volajícího na poušti: “Připravte cestu Páně, vyrovnejte mu stezky! Každá propast bude zasypána, hory i pahorky budou srovnány; co je křivé, bude přímé, hrbolaté cesty budou rovné; a každý tvor uzří spasení Boží (ev. Lukáše 3, 4-6)”.

Zveme na tyto bohoslužby 5. 11. 2017 v Mostě od 8:45h. a 17h. V Litvínově od 10:30h. a v Bílině od 14 hodin.

Požehnání dětem a studentům v Mostě 3. 9. od 17 hodin

Číst dál: Požehnání dětem a studentům v Mostě 3. 9. od 17 hodin

Tehdy k němu přinášeli děti, aby na ně vložil ruce a pomodlil se; ale učedníci jim to zakazovali.

Ježíš však řekl: "Nechte děti a nebraňte jim jít ke mně; neboť takovým patří království nebeské." Požehnal jim a šel dál. (Matouš 19,13-15)

Požehnání dětem a studentům je pro věřící v jediného Boha velice důležité. Uvědomujeme si svou odpovědnost předat své děti Pánu Ježíši, aby se jich dotýkal, provázel je a vychovával. Zveme na nedělní bohoslužbu v Mostě 3.9. 2017 od 17 hodin.Číst dál: Požehnání dětem a studentům v Mostě 3. 9. od 17 hodin

Powered by IT CCSH PD