Developed in conjunction with Ext-Joom.com

Andělé na faře

Již se stalo tradicí, že každým rokem využijí naše prostory a pohostinost děti z DHK-Baník Most. I tentokrát jsme si to všichni užili. Bohatý program, výlet, sportovní vyžití, stezka odvahy, skákací hrad a večerní promítání byla dobrá volba na konci školního roku. Spánek na faře nepřinesl žádný pláč či smutek, naopak. Celý pobyt provázela dobrá nálada, přátelské dělení a pomoc jeden druhému. Jsou to bojovnice a máme se v budoucnu na co těšit ve velkých zápasech DHK Baník Most.

Za farnost děkuji sestře Marušce.Číst dál: Andělé na fařeČíst dál: Andělé na fařeČíst dál: Andělé na fařeČíst dál: Andělé na faře

Odhalení BUSTY Mistra Jana Husa

Číst dál: Odhalení BUSTY Mistra Jana Husa

Naše obec v Mostě srdečně zve k odhalení busty Mistra Jana Husa v průčelí domu fary.

Vše se odehraje v pátek 3. července 2015 od 17 hodin. Všichni jste srdečně zváni.      

Citáty mistra Jana:

• Nemohu-li já pravdy osvoboditi ve všem, aspoň nechci býti nepřítelem pravdy.

• Nemůže-li pravda býti projevena bez pohoršení, lépe je přijmouti pohoršení, nežli pustiti pravdu.

• Pravda je jen to, co jest dobrem všech.

• Zlořečný je ten, kdo pro skývu chleba opustí pravdu.
• Kdo mluví pravdu, hlavu si rozbíjí.

• Křesťan má být stálý ve víře a v rozjímání této trojí pravdy: té, která je obsažena v Písmu, té, kterou poznáváme smysly a té, jíž dosahujeme neomylným rozumem. Je lépe za tuto trojí pravdu vytrpět smrt než získat obročí pochlebováním.

• Protož, věrný křesťane, hledaj pravdy, slyš pravdu, uč sě pravdě, miluj pravdu, prav pravdu, drž pravdu, braň pravdy až do smrti: nebť pravda tě vysvobodí od hřiecha, od ďábla, od smrti dušě a konečně od smrti věčné, jenž jest odlúčenie věčné od milosti Božie... (Výklad viery 1412)

Výroční shromáždění náboženské obce Most a Litvínov.

Číst dál: Výroční shromáždění náboženské obce Most a Litvínov. Náboženská obe Most a Litvínov zve na výroční shromáždění v Mostě 19.4. 2015 od 8:45 hod.a v Litvínově od 10:30 hod.

Noc kostelů u husitů 29.5. 2015

Program "Noci kostelů" v MostěČíst dál: Noc kostelů u husitů 29.5. 2015

Program "Noci kostelů" v Litvínově

Videospot Noci kostelů

Pozdravy k Noci kostelů

Naše farnosti srdečně zvou k osobním rozhovorům, zestavení, poslechu hudby a přemýšlení čeho potřebuje člověk víc. Jste srdečně zvání.

Žádná tma pro tebe není temná: noc jako den svítí, temnota je jako světlo. Ž 139,12

Pozvánka na přednášku CČE Most

Číst dál: Pozvánka na přednášku CČE MostMostecká ekumena zve 30. 4. od 18 hodin na zastavení s bratrem Karlem Bořeckým. Všichni jsme srdečně zváni do Církve českobratrské evangelické v Mostě, U města Chersonu 1675.

Powered by IT CCSH PD