Developed in conjunction with Ext-Joom.com

Most má opět Mistra Jana Husa

 

V minulosti tu socha stála. Touto cestou děkujeme všem, kteří ochotně pomohli a podíleli se na dobrém díle.Číst dál: Most má opět Mistra Jana Husa

Husitské slavnosti v Praze

Všichni jste srdečně zváni na Husitské slavnosti.

Číst dál: Husitské slavnosti v PrazeJestliže užíváme výraz „slavnosti“, tak s tím záměrem, že je chápeme jako veřejné připomenutí významné osobnosti našich a evropských dějin, kterou Jan Hus je. Je to nabídka k setkání s Husovým stále inspirujícím odkazem v rámci pestrého spirituálního a kulturního programu pro různé generace a vzhledem k rozmanitosti účastníků.

Tomáš Butta

patriarcha Církve československé husitské

Andělé na faře

Již se stalo tradicí, že každým rokem využijí naše prostory a pohostinost děti z DHK-Baník Most. I tentokrát jsme si to všichni užili. Bohatý program, výlet, sportovní vyžití, stezka odvahy, skákací hrad a večerní promítání byla dobrá volba na konci školního roku. Spánek na faře nepřinesl žádný pláč či smutek, naopak. Celý pobyt provázela dobrá nálada, přátelské dělení a pomoc jeden druhému. Jsou to bojovnice a máme se v budoucnu na co těšit ve velkých zápasech DHK Baník Most.

Za farnost děkuji sestře Marušce.Číst dál: Andělé na fařeČíst dál: Andělé na fařeČíst dál: Andělé na fařeČíst dál: Andělé na faře

Soutěž - Mistr Jan Hus očima dětí

Číst dál: Soutěž - Mistr Jan  Hus očima dětíČíst dál: Soutěž - Mistr Jan  Hus očima dětíNaše farnost za podpory pražské diecéze vyhlásila výtvarnou soutěž na téma: Mistr Jan Hus očima dětí. Děti 5-15 let mají možnost namalovat obrázek do velikosti A3 nebo vytvořit dílo. Tato tvorba budoe vyhodnocena odborníky Základní umělecké školy, Moskevská pod vedením Mgr. Romany Pavlíčkové. Své výtvory zasílejte na adresu: NO CČSH Most, Leoše Janáčka 1686/2, Most, 434 01 nadepsané "Soutěž" nejpozději do 31.8. 2015. Z těchto vybereme nejlépe hodnocené, odměníme a vytvoříme kalendář na rok 2016. Moc se těšíme. Seznam výherců bude umístěn na našich stránkách. VVH

Malá ochutnávka Jakuba a Karolínky z mateřské školky v Mostě.

 

Odhalení BUSTY Mistra Jana Husa

Číst dál: Odhalení BUSTY Mistra Jana Husa

Naše obec v Mostě srdečně zve k odhalení busty Mistra Jana Husa v průčelí domu fary.

Vše se odehraje v pátek 3. července 2015 od 17 hodin. Všichni jste srdečně zváni.      

Citáty mistra Jana:

• Nemohu-li já pravdy osvoboditi ve všem, aspoň nechci býti nepřítelem pravdy.

• Nemůže-li pravda býti projevena bez pohoršení, lépe je přijmouti pohoršení, nežli pustiti pravdu.

• Pravda je jen to, co jest dobrem všech.

• Zlořečný je ten, kdo pro skývu chleba opustí pravdu.
• Kdo mluví pravdu, hlavu si rozbíjí.

• Křesťan má být stálý ve víře a v rozjímání této trojí pravdy: té, která je obsažena v Písmu, té, kterou poznáváme smysly a té, jíž dosahujeme neomylným rozumem. Je lépe za tuto trojí pravdu vytrpět smrt než získat obročí pochlebováním.

• Protož, věrný křesťane, hledaj pravdy, slyš pravdu, uč sě pravdě, miluj pravdu, prav pravdu, drž pravdu, braň pravdy až do smrti: nebť pravda tě vysvobodí od hřiecha, od ďábla, od smrti dušě a konečně od smrti věčné, jenž jest odlúčenie věčné od milosti Božie... (Výklad viery 1412)

Powered by IT CCSH PD