Developed in conjunction with Ext-Joom.com

Výroční shromáždění náboženské obce Most a Litvínov.

Číst dál: Výroční shromáždění náboženské obce Most a Litvínov. Náboženská obe Most a Litvínov zve na výroční shromáždění v Mostě 19.4. 2015 od 8:45 hod.a v Litvínově od 10:30 hod.

Pozvánka na přednášku CČE Most

Číst dál: Pozvánka na přednášku CČE MostMostecká ekumena zve 30. 4. od 18 hodin na zastavení s bratrem Karlem Bořeckým. Všichni jsme srdečně zváni do Církve českobratrské evangelické v Mostě, U města Chersonu 1675.

Velkopáteční čtení od 18 hodin na faře.

Dnes si připomínáme Ježíšovo umučení. Nemyslíme na ně jen se smutkem, ale i s vděčností. Vždyť pro jeho Krev, prolitou na kříži, můžeme dosáhnout odpuštění svých hříchů. Na znamení vítězného Kristova utrpení čteme text Janova evangelia od 18 do 19 kapitoly.

Náboženští představitelé ukřižovali Ježíše za rouhání – za to, že se prohlašoval za Boha. Právě proto ho odsoudili k smrti. Řídili však události skutečně oni?

O pouhých pár týdnů dříve zemřel Ježíšův přítel Lazar a ležel v hrobě čtyři dny. Přesto ho Ježíš veřejně přivedl zpět k životu. Dokázal totiž vyléčit každou nemoc, každé postižení – dokonce i slepému, který nikdy neviděl, daroval zrak. A ti, kteří nikdy nechodili, díky němu chodit začali. Dělal zázrak za zázrakem. Kvůli těm zázrakům o něm právě několik dní před ukřižováním řekli: „Celý svět se dal za ním.“ (Jan 12,19) Dokazovaly totiž jeho božství a to, že je jedno s Otcem,  jak často říkával. Měl absolutní moc.mt_ignore

PTP v Mostě 8. května 2015 od 10 hodin

Památku obětí komunistického bezpráví vzpomeneme 8. května 2015 v Mostě.

 

Pamětníci doby pomocných technických praporů (PTP) se sejdou za účelem pietního shromáždění, kde si připomenou oběť příslušníka 59. PTP v Mostě Františka Niedermertla, kterého 10. května 1952 smrtelně postřelil člen vojenské eskorty v mosteckých kasárnách.Číst dál: PTP v Mostě 8. května 2015 od 10 hodinČíst dál: PTP v Mostě 8. května 2015 od 10 hodin

Každým rokem jsme osloveni ke krátkému zastavení, modlitbám za oběti doby a zemřelé kamarády. Naše setkání je plánováno na 10 hodinu u památníku PTP. Děkujeme mosteckého klubu PTP a Václavu Husákovi za oslovení.

Stolování s Ježíšem

Stolování s Ježíšem nebo-li Sederová večeře na Zelený čtvrtek.
Číst dál: Stolování s Ježíšem

Připomínáme památku Ježíšovy poslední večeře s učedníky.

Obřad rodinné bohoslužby židovského svátku Pesach konáme na památku biblické Ježíšovy večeře s učedníky, jako připomínku Exodu z Egypta a osvobození z moci smrti (velikonoční tajemství), židovských kořenů křesťanství a hodnot židovské kultury a jako vzpomínku na Židy, kteří se stali obětmi nenávisti a bezpráví minulých staletí. Při slavnosti se čte z Písma o vyjití z Egypta, jí nekvašené chleby s dalšími symbolickými pokrmy a zpívají pesachové písně.Číst dál: Stolování s JežíšemČíst dál: Stolování s JežíšemČíst dál: Stolování s Ježíšem

Powered by IT CCSH PD