Developed in conjunction with Ext-Joom.com

Mikulášská s pohádkou 5.12. od 17 hodin na faře

Číst dál: Mikulášská s pohádkou 5.12. od 17 hodin na faře

Jako každým rokem, tak i tento se můžeme společně těšit na netradičně pojatou pohádku. Všichni jste srdečně zváni. To by to nebyla mikulášská bez tří kamarádů, kteří nám mají připomenout, že vše je sice dovoleno, ale né vše prospívá 1 Koritským 6,12.

Bible v mobilu nebo počítači

Boží slovo je s vámi.Číst dál: Bible v mobilu nebo počítači

Desítky milionů lidí používají aplikaci Bible™, aby z Bible udělali součást svého každodenního života. Stáhněte si bezplatnou aplikaci a získejte přístup k vašim záložkám, poznámkám a plánům čtení odkudkoli. Užívejte si stovky překladů včetně audio verzí, a to vše na vašem mobilním zařízení.

Bible v mobilu pro všechny platformy

Video k zamyšlení

Biblické studium na faře

Naše farnosti každý čtvrtek dávají prostor pro ty, kdo chtějí bádat a hledat nový (správný) směr.

Jednotlivá studia na každý týden, která máme za sebou:

1. Jeho církev ev. Matouše 16,13-23

2. Den kdy se zrodila církev Skutky 1,7-11 a 2,1-5

3. Charakter církve a jají dovršení Efezským 5,22-33 a 1. Tesalonickým 4,13-18

 

Číst dál: Biblické studium na faře

Další biblická v Litvínově od 10:00 hodin a v Mostě v 16 hodin.

Jste srdečně zváni.

Kdyby Bible byla naším mobilem

Před krátkým časem jsme mohli přijmout vzácného člověka, bratra Kohouta. Přivezl nejen kalendáře, knihy a pozdravy, ale hlavně povzbuzení. Tímto děkuji za všechny nemocné, volající, vězněné.

Děkuji za obětavost lidem vydaným cestou "Síření Písma Svatého" . Malá ochutnávka:Číst dál: Kdyby Bible byla naším mobilem

Biblické hodiny - 7 hříchů

Bůh miluje člověka a nenávidí hřích. (Sv. Augustin) Číst dál: Biblické hodiny - 7 hříchů

Prvním, kdo vytvořil seznam sedmi smrtelných hříchů, byl papež Řehoř I. okolo roku 600 n. l. Patří mezi ně pýcha, závist, smilstvo, hněv, obžerství, nenávist, a lenost. Řehoř I také sestavil soubor sedmi ctností; jsou jimi víra, naděje, láska, spravedlnost, moudrost, mírnost a statečnost.

Písmo by jistě tyto návrhy vysoce zhodnotilo, ale přestože najdeme v Bibli mnoho míst, kde jsou výše zmíněné neřesti odsuzovány nebo naopak oceněny křesťanské ctnosti, nikde v Bibli nejsou konkrétně pojmenovány jako sedm smrtelných hříchů či sedm ctností.

Také časově nepředcházejí Desatero přikázání, které bylo dáno na hoře Sínaji okolo roku 1450 př. n. l. Takovéto seznamy hříchů či ctností se pravděpodobně používaly k výuce základů Božího slova, zvláště ve stoletích před vynálezem knihtisku, kdy pro běžného člověka nebyla Bible dostupná, a nemohl si ji tedy sám číst a studovat.

V současné době probíráme každý čtvrtek v Litvínově od 10h. a v Mostě od 16h. 7 smrtelných hříchů. Velmi zajímavým způsobem zpracoval Hieronymus Bosch a zobrazoval člověka z vnitřní stránky. Tento výjev obdivujeme podnes. 

Powered by IT CCSH PD