Developed in conjunction with Ext-Joom.com

Biblické studium na faře

Naše farnosti každý čtvrtek dávají prostor pro ty, kdo chtějí bádat a hledat nový (správný) směr.

Jednotlivá studia na každý týden, která máme za sebou:

1. Jeho církev ev. Matouše 16,13-23

2. Den kdy se zrodila církev Skutky 1,7-11 a 2,1-5

3. Charakter církve a jají dovršení Efezským 5,22-33 a 1. Tesalonickým 4,13-18

 

Číst dál: Biblické studium na faře

Další biblická v Litvínově od 10:00 hodin a v Mostě v 16 hodin.

Jste srdečně zváni.

Biblické hodiny - 7 hříchů

Bůh miluje člověka a nenávidí hřích. (Sv. Augustin) Číst dál: Biblické hodiny - 7 hříchů

Prvním, kdo vytvořil seznam sedmi smrtelných hříchů, byl papež Řehoř I. okolo roku 600 n. l. Patří mezi ně pýcha, závist, smilstvo, hněv, obžerství, nenávist, a lenost. Řehoř I také sestavil soubor sedmi ctností; jsou jimi víra, naděje, láska, spravedlnost, moudrost, mírnost a statečnost.

Písmo by jistě tyto návrhy vysoce zhodnotilo, ale přestože najdeme v Bibli mnoho míst, kde jsou výše zmíněné neřesti odsuzovány nebo naopak oceněny křesťanské ctnosti, nikde v Bibli nejsou konkrétně pojmenovány jako sedm smrtelných hříchů či sedm ctností.

Také časově nepředcházejí Desatero přikázání, které bylo dáno na hoře Sínaji okolo roku 1450 př. n. l. Takovéto seznamy hříchů či ctností se pravděpodobně používaly k výuce základů Božího slova, zvláště ve stoletích před vynálezem knihtisku, kdy pro běžného člověka nebyla Bible dostupná, a nemohl si ji tedy sám číst a studovat.

V současné době probíráme každý čtvrtek v Litvínově od 10h. a v Mostě od 16h. 7 smrtelných hříchů. Velmi zajímavým způsobem zpracoval Hieronymus Bosch a zobrazoval člověka z vnitřní stránky. Tento výjev obdivujeme podnes. 

Husitské slavnosti v Praze

Všichni jste srdečně zváni na Husitské slavnosti.

Číst dál: Husitské slavnosti v PrazeJestliže užíváme výraz „slavnosti“, tak s tím záměrem, že je chápeme jako veřejné připomenutí významné osobnosti našich a evropských dějin, kterou Jan Hus je. Je to nabídka k setkání s Husovým stále inspirujícím odkazem v rámci pestrého spirituálního a kulturního programu pro různé generace a vzhledem k rozmanitosti účastníků.

Tomáš Butta

patriarcha Církve československé husitské

Most má opět Mistra Jana Husa

 

V minulosti tu socha stála. Touto cestou děkujeme všem, kteří ochotně pomohli a podíleli se na dobrém díle.Číst dál: Most má opět Mistra Jana Husa

Soutěž - Mistr Jan Hus očima dětí

Číst dál: Soutěž - Mistr Jan  Hus očima dětíČíst dál: Soutěž - Mistr Jan  Hus očima dětíNaše farnost za podpory pražské diecéze vyhlásila výtvarnou soutěž na téma: Mistr Jan Hus očima dětí. Děti 5-15 let mají možnost namalovat obrázek do velikosti A3 nebo vytvořit dílo. Tato tvorba budoe vyhodnocena odborníky Základní umělecké školy, Moskevská pod vedením Mgr. Romany Pavlíčkové. Své výtvory zasílejte na adresu: NO CČSH Most, Leoše Janáčka 1686/2, Most, 434 01 nadepsané "Soutěž" nejpozději do 31.8. 2015. Z těchto vybereme nejlépe hodnocené, odměníme a vytvoříme kalendář na rok 2016. Moc se těšíme. Seznam výherců bude umístěn na našich stránkách. VVH

Malá ochutnávka Jakuba a Karolínky z mateřské školky v Mostě.

 

Powered by IT CCSH PD