Developed in conjunction with Ext-Joom.com

Pouť smíření 23.-24.7. 2016

Číst dál: Pouť smíření  23.-24.7. 2016

Každým rokem společně putují sestry a bratři z české a německé církve. 

Důvodem putování je vzpomínka na historii a život v pohraničí. 

Společně se zastavíme na místech, která jsou důležitým milníkem doby spjaté s minulostí.

Zpíváme křesťanské písně, modlíme se a poslechneme krátká kázání.

Dvoudenní putování je nejen pro mladé, ale svou náročností i pro starší, vždyť není kam spěchat.

Dopravujeme se auty a k večeru jedeme zpět domů, abychom druhý den ráno mohli pokračovat.

Tento rok jsme pozváni na sobotu 23.7. od 9 hodin - kostel v německé části území Mníšek Kirche Deutscheinsiedel. Biblická zamyšlení jsou rozdělena v textech Desatera.

Neděle 24.7. začíná v 9 hodin v bývalé pohraniční česko-německé části Mníšek.

Připomeneme si upálení Mistra Jana Husa, modlitebna Most, 6. července 2016 od 17 hodin

Číst dál: Připomeneme si upálení Mistra Jana Husa, modlitebna Most, 6. července 2016 od 17 hodin

Srdečně zveme na podvečerní pobožnost k připomenutí života a díla Mistra Jana Husa.

Kdy? 6. července 2016 v 17 hodin.

Kde? Modlitebna Církve československé husitské v Mostě, Leoše Janáčka 1686.

Proto, věrný křesťane, hledej pravdy, slyš pravdu, uč se pravdě, miluj pravdu, prav pravdu, drž pravdu, braň pravdy až do smrti

Bůh je láska - požehnané velikonoce

Vydat se na cestu je odpovědné rozhodnutí. Koho Kristus přijímá, toho i mění.Číst dál: Bůh je láska - požehnané velikonoce

Bůh je láska, a kdo zůstává v lásce, v Bohu zůstává a Bůh v něm. (Janův list 4:16b)

Vyjádření, že Bůh je láska, ukazuje nejhlubším způsobem, kdo je Bůh a jaký je, a též, že láska není jen jeho vlastností, ale on sám je láska. Láska je základem jeho bytí.

Bůh je láska a všechno stvořil z lásky. Z lásky nám dal také život.

Když pozorujeme přírodu, vidíme obdivuhodnou krásu, rozmanitost a řád. Celý vesmír je dokonale stvořen až do nejmenšího detailu. Všechno je uspořádáno a promyšleno. Vrcholem Božího stvořitelského díla je člověk, jehož vlastnosti odrážejí Boží bytost – svobodná vůle, svědomí, schopnost milovat, přemýšlet a tvořit.

Přejeme všem lásku v tomto nelehkém čase. Farníci

Společná pobožnost v Podbořanech na Velký pátek

Číst dál: Společná pobožnost v Podbořanech na Velký pátek

Vážení přátelé, rádi bychom Vás jménem Husova sboru a jménem dobročinného spolku OKAP pozvali na připomínku Velikonoc, která se bude konat na Velký pátek 25.3. v kostele Božího Spasitele v Podbořanech.

Akce začne ve 13 hodin, kdy bude na zahradě nafukovací skluzavka pro děti a kdy také rozděláme ohniště k opékání buřtů a posezení. Skluzavku pro děti z Podbořan dodá Církev československá husitská - lounský vikariát, kterému tímto děkujeme.

V 16 hodin Vás zveme na vernisáž obrazů akademického malíře Jana Kutry. Kromě krásných maleb, jež budou v kostele k vidění i během dubna (o nedělích), bude akci doprovázet Josef Bašta (možná i s dalším doprovodem) a snad bude i něco dobrého k zakousnutí. Malíř Jan Kutra bude na vernisáži přítomen! 

V 17 hodin pak začne bohoslužba s hudebním doprovodem a se slavnostním zapálením paškálu na znamení pokání.

Stolování s Ježíšem - Sederová večeře

Číst dál: Stolování s Ježíšem - Sederová večeřeKaždým rokem si připomínáme památku Ježíšovy poslední večeře s učedníky.

Obřad rodinné bohoslužby židovského svátku Pesach konáme na památku biblické Ježíšovy večeře s učedníky, jako připomínku exodu z Egypta a osvobození z moci smrti (velikonoční tajemství), židovských kořenů křesťanství a hodnot židovské kultury a jako vzpomínku na židy, kteří se stali obětmi nenávisti a bezpráví minulých staletí. Při slavnosti se čte z Písma o vyjití z Egypta, jí nekvašené chleby s dalšími symbolickými pokrmy a zpívají pesachové písně.

Tento rok se sejdeme v mostecké modlitbě 24.3. od 16 hodin a v litvínovské již v úterý od 17 hodin. Nabízíme jeden z možných návodů.

Powered by IT CCSH PD