Developed in conjunction with Ext-Joom.com

Velikonoce 2017

Číst dál: Velikonoce 2017

Mk 16, 6: "Neděste se! Hledáte Ježíše, toho Nazaretského, který byl ukřižován. Byl vzkříšen,není zde."

Moji milí, sestry a bratři, přátelé,

již bezmála 2000 let slýcháme po Veliké noci tuto zprávu o Vzkříšení. Ježíš překonal smrt, smrt, které se lidé tak obávali.

Jak s touto zprávou nakládáme my dnes v našich životech? Prožíváme radost a předáváme ji lidem kolem nás, těm, kteří radost ze Vzkříšení ještě neprožili? Jsme hodnověrnými následovníky Ježíšových učedníků, kteří se vydali do celého světa a zvěstovali evangelium všemu stvoření?

Přeji nám všem radost z života s Kristem, radost z života s lidmi na tomto světě! 

Pán Vás opatruj David Tonzar, biskup pražský

Číst dál: Velikonoce 2017

Nad Písmem, modlitebna Litvínov

Setkání k modlitbám a výkladu Písma jsme se sešli v naší modlitebně Litvínov. 

Číst dál: Nad Písmem,  modlitebna Litvínov

 

 

Číst dál: Nad Písmem,  modlitebna Litvínov

Alianční týden modliteb Most a Litvínov

Číst dál: Alianční týden modliteb Most a Litvínov

 

 

 

 

 

Pobožnost s ATM v Mostě se konají vždy od 17:30 hod.

Kdy

Kde

Promluva

9.1. Pondělí

Církev českobratrská evangelická

br. V. V. Hána 

10.1.Úterý

Církev bratrská

br. J. Matoušek 

11.1.Středa

Církev adventistů sedmého dne

br. R. Liba

12.1.Čtvrtek

Církev československá husitská

br. M. Let 

13.1.Pátek

Apoštolská církev

br. M. Šusták

Pobožnost s ATM v Litvínově se konají vždy od 17 hod.

Kdy

Kde

Promluva

6.1. Pátek

Církev bratrská

br. V. V. Hána 

13.1.Pátek

Církev československá husitská

br. P. Bihári 

20.1.Pátek

Církev adventistů sedmého dne

br. L. Trousil

Zde je program ke stažení

8. 1. 2017 slavíme

Číst dál: 8. 1. 2017 slavíme

8.1.1920 vzniká CÍRKEV ČESKOSLOVENSKÁ. Jejím prvním patriarchou se stává Dr. Karel Farský.

Naše sbory v tento nedělní den slaví bohoslužbou v Mostě 8:45 h., a Litvínově 10:30 h. Jste srddečně zváni. 

Z naší historie.Číst dál: 8. 1. 2017 slavíme

Novoroční bohoslužba 1.1. 2017

Číst dál: Novoroční bohoslužba 1.1. 2017Zveme na novoroční bohoslužbu 1.1. 2017 v Mostě od 8:45 hodin a v Litvínově od 10:30 hodin. 

Bohoslužba 2.1. se tímto ruší.

Powered by IT CCSH PD