Developed in conjunction with Ext-Joom.com

Zveme na "Pouť smíření" 29.7. -30.7. 2017

Číst dál: Zveme na Česko-německá pouť smíření, setkání nejen věřících. Připomínáme minulost, která zasáhla několik generací na obou stranách. Zveme ke společné cestě, několikerému zastavení s malým biblickým zamyšením. Cesta je na každý den cca 5-7km volnou chůzí pro všechny generace. Vhodné oblečení do každého počasí a svačinu. Dopravujeme se po vlastní ose.

Sobota 29.7. - 9.00 hod. Start – Německý Mníšek /Kirche Deutscheinsiedel/ 

Německý Mníšek / zbořená kaple Mníšek / Morový kříž / Nova Ves – kostel  / Kostel Německá Nová Ves - zakončení cca 15 hod.

Neděle 30.7. 2017 od 9 hod.

Ecce Homo / Hora sv. Svatě Kateřiny / Svatý Nepomuk / zakončení Malý Háj – Kostel 14.00 hod. – bohoslužba.

 

 

Změna času bohoslužeb

Od 3. 9. 2017 dochází ke změně času pravidelných bohoslužeb.

Číst dál: Změna času bohoslužeb

V Mostě začínáme v 17 hodin každou neděli.

V Litvínově začínáme v 18 hodin každou neděli.

Večeři Páně je sloužena pravidelně každou neděli.

Vyslyšeli jsme prosby a vycházíme vstříc.

Navečer usedl s Dvanácti ke stolu Mt 26,20

Velikonoce 2017

Číst dál: Velikonoce 2017

Mk 16, 6: "Neděste se! Hledáte Ježíše, toho Nazaretského, který byl ukřižován. Byl vzkříšen,není zde."

Moji milí, sestry a bratři, přátelé,

již bezmála 2000 let slýcháme po Veliké noci tuto zprávu o Vzkříšení. Ježíš překonal smrt, smrt, které se lidé tak obávali.

Jak s touto zprávou nakládáme my dnes v našich životech? Prožíváme radost a předáváme ji lidem kolem nás, těm, kteří radost ze Vzkříšení ještě neprožili? Jsme hodnověrnými následovníky Ježíšových učedníků, kteří se vydali do celého světa a zvěstovali evangelium všemu stvoření?

Přeji nám všem radost z života s Kristem, radost z života s lidmi na tomto světě! 

Pán Vás opatruj David Tonzar, biskup pražský

Číst dál: Velikonoce 2017

Bohoslužba M.J. Husa

Srdečně zveme a připomínáme si 6.7. 2017 602 let od upálení Mistra Jana Husa v Kostnici.

Bohoslužba Bělušice od 9 hodin, Litvínov  od 12 hodin a v Mostě od 15 hodin.

 

Číst dál: Bohoslužba M.J. Husa

První pramen: víra.

Spatřiv, že lidé v hříších velmi tonou, a boje se, aby do propasti věčné neupadli, ale aby z hříchuov a z hrdla ďáblova vytaženi byli, rád bych oznámil provázek, jehož držíce se lidé, mohli by vytaženi býti do věčné radosti. A že lidé nerádi slyší dlouhé řeči, a také písaři česky nerádi píší, pakli píší, ale neprávě a prázdnosti také dlouhé nemám, protož provázek o těch praméncích kratičce již chci splésti. Provázek ten jest život svatý, z víry živé a naděje a lásky v člověku zachovaný. Kteréhož provázka má se každý člověk v tomto světě držeti, nechce li na věky zahynouti. Protož kdož chce, ten jej příjmi a, nauče se Písmem, drž jej skutkem. Neb umějící, a nemilující, nebudou z propasti vytaženi.

Nad Písmem, modlitebna Litvínov

Setkání k modlitbám a výkladu Písma jsme se sešli v naší modlitebně Litvínov. 

Číst dál: Nad Písmem,  modlitebna Litvínov

 

 

Číst dál: Nad Písmem,  modlitebna Litvínov

Powered by IT CCSH PD