Developed in conjunction with Ext-Joom.com

Evangelium "Dobrá zpráva"

Jaké má být evangelium, z pera Dr. Karla Farského, prvního patriarchy Církve československé:

„Jádrem musí zůstat evangelium Kristovo, nikoli řecké nebo římské, ba ani ne židovské, nýbrž to pouhé krásné evangelium Kristovo, jak dáno bylo celému světu osobností Kristovou pro všechny národy. To evangelium začíná o Vánocích u Betléma a dokonává se apoštolským nadšením Ducha svatého.“ (Karel Farský, Postily, s. 357-358)

Dobrá zpráva pro každého. Nic není ztraceno. Vše se dá řešit.

Číst dál: Evangelium

Svátost manželství

Manželství je svátost,v níž muž a žena – věřící, se v lásce navždy spojují a jsou Duchem svatým posvěcováni, aby byli Božím obrazem v Kristu, nástrojem Stvořitele ke vzniku nových lidských bytostí a základem rodiny podle Boží vůle. Svátost manželství vyžaduje duchovní péči přípravnou i následnou. Koná se formou osobní duchovní péče i formou kurzů pro snoubence a manžele. Obřad sám pak spočívá v tom, že manželé si slibují uprostřed věřící obce před Bohem manželskou lásku, věrnost a oddanost a pijí společně z kalicha na znamení slibu obětavé lásky.

Číst dál: Svátost manželství

Při stvrzování svátosti manželství obváže duchovní štolou spojené ruce snoubenců.

Číst dál: Svátost manželství

Výměna prstenů při uzavírání manželství je starořímským obyčejem. S prsteny se však setkáváme již ve starozákonní době. 

Výměna prstenů jako symbolické gesto vzájemného spojení. Prsteny jsou viditelným znamením manželského slibu. 

Změna času bohoslužeb

Od 3. 9. 2017 dochází ke změně času pravidelných bohoslužeb.

Číst dál: Změna času bohoslužeb

V Mostě začínáme v 17 hodin každou neděli.

V Litvínově začínáme v 18 hodin každou neděli.

Večeři Páně je sloužena pravidelně každou neděli.

Vyslyšeli jsme prosby a vycházíme vstříc.

Navečer usedl s Dvanácti ke stolu Mt 26,20

Zveme na "Pouť smíření" 29.7. -30.7. 2017

Číst dál: Zveme na Česko-německá pouť smíření, setkání nejen věřících. Připomínáme minulost, která zasáhla několik generací na obou stranách. Zveme ke společné cestě, několikerému zastavení s malým biblickým zamyšením. Cesta je na každý den cca 5-7km volnou chůzí pro všechny generace. Vhodné oblečení do každého počasí a svačinu. Dopravujeme se po vlastní ose.

Sobota 29.7. - 9.00 hod. Start – Německý Mníšek /Kirche Deutscheinsiedel/ 

Německý Mníšek / zbořená kaple Mníšek / Morový kříž / Nova Ves – kostel  / Kostel Německá Nová Ves - zakončení cca 15 hod.

Neděle 30.7. 2017 od 9 hod.

Ecce Homo / Hora sv. Svatě Kateřiny / Svatý Nepomuk / zakončení Malý Háj – Kostel 14.00 hod. – bohoslužba.

 

 

Bohoslužba M.J. Husa

Srdečně zveme a připomínáme si 6.7. 2017 602 let od upálení Mistra Jana Husa v Kostnici.

Bohoslužba Bělušice od 9 hodin, Litvínov  od 12 hodin a v Mostě od 15 hodin.

 

Číst dál: Bohoslužba M.J. Husa

První pramen: víra.

Spatřiv, že lidé v hříších velmi tonou, a boje se, aby do propasti věčné neupadli, ale aby z hříchuov a z hrdla ďáblova vytaženi byli, rád bych oznámil provázek, jehož držíce se lidé, mohli by vytaženi býti do věčné radosti. A že lidé nerádi slyší dlouhé řeči, a také písaři česky nerádi píší, pakli píší, ale neprávě a prázdnosti také dlouhé nemám, protož provázek o těch praméncích kratičce již chci splésti. Provázek ten jest život svatý, z víry živé a naděje a lásky v člověku zachovaný. Kteréhož provázka má se každý člověk v tomto světě držeti, nechce li na věky zahynouti. Protož kdož chce, ten jej příjmi a, nauče se Písmem, drž jej skutkem. Neb umějící, a nemilující, nebudou z propasti vytaženi.

Powered by IT CCSH PD