Developed in conjunction with Ext-Joom.com

Bohoslužby v adventu 2018

 

České vánoce 2018 Most, Litvínov, Bílina

 

Bohoslužby v adventu - Most 8:45 h. Litvínov 10:30 h. Bílina 14:00 h.

 

neděle  - první 2.12.            - druhá 9.12.           - třetí 16.12.             - čtvrtá  23.12.

 

24.12. Vánoční bohoslužba a půlnoční

                                                              Litvínov 9:00 h., Most 22:00 h.

26.12. Mučedníka Štěpána

                                                              Most 8:45 h., Litvínov 10:30 h.

30.12. Poslední bohoslužba roku

                                                              Most 8:45 h., Litvínov 10:30 h.

 Přejeme Bohem požehnaný rok 2019 Číst dál: Bohoslužby v adventu 2018

 

 

 

 

ATM 2018 v Litvínově u CČSH a CASD

Na žádost věřících přikládáme z naší farnosti foto z Aliančního týdne modliteb za jednotu křesťanů a kázání našeho faráře u CASD. Pro radost nás všech si připománáme Abrahamovu rozmluvu s Hospodinem Gn 18, 27-33:

  • Hospodin odvětil: „Najdu-li v Sodomě, v tom městě, padesát spravedlivých, prominu kvůli nim celému místu.“ Abraham pokračoval: „Dovoluji si k Panovníkovi mluvit, ač jsem prach a popel: Možná, že bude do těch padesáti spravedlivých pět chybět. Zahladíš pro těch pět celé město?“ Odvětil: „Nezahladím, najdu-li jich tam čtyřicet pět.“ On však k němu mluvil ještě dále: „Možná, že se jich tam najde čtyřicet.“ Pravil: „Neudělám to kvůli těm čtyřiceti.“ I řekl: „Ať se Panovník nerozhněvá, když budu mluvit dále : Možná, že se jich tam najde třicet.“  ravil: „Neučiním to, najdu-li jich tam třicet.“ Řekl pak: „Hle, dovoluji si promluvit kPanovníkovi znovu: Možná, že se jich tam najde dvacet.“ Pravil: „Nezahladím jekvůli těm dvaceti.“ Nato řekl: „Ať seČíst dál: ATM 2018 v Litvínově u CČSH a CASD  anovník nerozhněvá, promluvím-li ještě jednou: Možná, že se jich tam najde deset.“ Pravil: „Nezahladím je ani kvůli těm deseti.“ Hospodin po skončení rozmluvy s Abrahamem odešel a Abraham se vrátil ke svému místu.

Zveme na slavnostní bohoslužbu

Zveme také na bohoslužby k výročí vzniku CČSH 7.1. 2018 Most 8:45h., Litvínov 10:30h., Bílina 14h.

Číst dál: Zveme na slavnostní bohoslužbu

Sestra farářka Jana Flašková

Sestra emeritní farářka Mgr. Jana Flašková nás opustila v den 98. výročí vzniku Církeve československé 

Číst dál: Sestra farářka Jana Flašková

husitské 8.1. 2018 ve věku 80 let. Chtěl bych poděkovat za službu, kterou sestra farářka pro církev vykonala. Sloužila v letech 1960-65 v Tuchoměřicích a 1965-68 v Bílině. Po revoluci 1990-99 opět v Bílině.

Měl jsem možnost poznat sestru v době zaslouženého odpočinku. Vyprávěla mi všechna zákoutí životních cest s vírou a touhou obnovení  náboženského života v bílinské farnosti. Tehdy jsem slíbyl, že budu pro to konat mnohé. Snad jsem Ji nezklamal. VVH

  • 1Kor. 6,3-9 Já jsem zasadil, Apollos zaléval, ale Bůh dal vzrůst; a tak nic neznamená ten, kdo sází, ani kdo zalévá, nýbrž Bůh, který dává vzrůst. 
  • Kdo sází a kdo zalévá, patří k sobě, ale každý podle vlastní práce obdrží svou odměnu. Jsme spolupracovníci na Božím díle, a vy jste Boží pole, Boží stavba.Číst dál: Sestra farářka Jana FlaškováČíst dál: Sestra farářka Jana Flašková

Alianční týden modliteb 2018

Každým rokem se církve setkávají ke společnému zamyšlení nad texty z Bible, tentokrát to je kniha Zjevení - listy do církví. Česká evangelikální aliance připravila program , dle kterého se řídíme.

Setkání v Mostě jsou odlišná od setkání v Litvínově. Obě varianty přikládáme. Všichni jste srddečně zváni.

Alianční týden Most 2018

bohoslužby se konají v níže uvedené dny vždy od 17:30 hod.

Den konání

místo konání

kázání

9.1.Úterý

Církev českobratrská evangelická

Milan Let

10.1.Středa

Církev bratrská

Robert Liba

11.1.Čtvrtek

Církev československá husitská

Marián Šusták

12.1.Pátek

Apoštolská církev

Vladislav V. Hána  

 

Alianční týden Litvínov 2018

bohoslužby se konají v pátek od 17:00 hod.

Den konání

místo konání

kázání

12.1.Pátek

Církev bratrská

Roman Koutný

19.1.Pátek

Církev československá husitská

Libor Trousil

26.1.Pátek

Církev adventistů sedmého dne

Vladislav V. Hána  

Powered by IT CCSH PD