Developed in conjunction with Ext-Joom.com

Přednáška - Luther a česká reformace

Mostecká ekumena srdečně zveme na přednášku dne 26.10. 2017 od 18 hodin v Oblastní muzeum v Mostě. Přednáší Dr. Pieter Morée.

Číst dál: Přednáška - Luther a česká reformace

Reformace (lat. obnovení či oprava) byl proces v křesťanské církvi s těžištěm v 16. století, s cílem nápravy poměrů a návratu ke křesťanství nezatíženému tradicí. V průběhu reformace se vytvořily protestantské církve.

Teologickou příčinou reformace byl rozpor mezi Biblí a tehdejší církevní praxí. Papežství ignorovalo nebo potlačovalo kritiky poměrů. Sporná byla otázka odpustků, které jejich kritici označovali za kupčení se spásou.

Požehnání dětem a studentům v Mostě 3. 9. od 17 hodin

Číst dál: Požehnání dětem a studentům v Mostě 3. 9. od 17 hodin

Tehdy k němu přinášeli děti, aby na ně vložil ruce a pomodlil se; ale učedníci jim to zakazovali.

Ježíš však řekl: "Nechte děti a nebraňte jim jít ke mně; neboť takovým patří království nebeské." Požehnal jim a šel dál. (Matouš 19,13-15)

Požehnání dětem a studentům je pro věřící v jediného Boha velice důležité. Uvědomujeme si svou odpovědnost předat své děti Pánu Ježíši, aby se jich dotýkal, provázel je a vychovával. Zveme na nedělní bohoslužbu v Mostě 3.9. 2017 od 17 hodin.Číst dál: Požehnání dětem a studentům v Mostě 3. 9. od 17 hodin

Svátost manželství

Manželství je svátost,v níž muž a žena – věřící, se v lásce navždy spojují a jsou Duchem svatým posvěcováni, aby byli Božím obrazem v Kristu, nástrojem Stvořitele ke vzniku nových lidských bytostí a základem rodiny podle Boží vůle. Svátost manželství vyžaduje duchovní péči přípravnou i následnou. Koná se formou osobní duchovní péče i formou kurzů pro snoubence a manžele. Obřad sám pak spočívá v tom, že manželé si slibují uprostřed věřící obce před Bohem manželskou lásku, věrnost a oddanost a pijí společně z kalicha na znamení slibu obětavé lásky.

Číst dál: Svátost manželství

Při stvrzování svátosti manželství obváže duchovní štolou spojené ruce snoubenců.

Číst dál: Svátost manželství

Výměna prstenů při uzavírání manželství je starořímským obyčejem. S prsteny se však setkáváme již ve starozákonní době. 

Výměna prstenů jako symbolické gesto vzájemného spojení. Prsteny jsou viditelným znamením manželského slibu. 

Evangelium "Dobrá zpráva"

Jaké má být evangelium, z pera Dr. Karla Farského, prvního patriarchy Církve československé:

„Jádrem musí zůstat evangelium Kristovo, nikoli řecké nebo římské, ba ani ne židovské, nýbrž to pouhé krásné evangelium Kristovo, jak dáno bylo celému světu osobností Kristovou pro všechny národy. To evangelium začíná o Vánocích u Betléma a dokonává se apoštolským nadšením Ducha svatého.“ (Karel Farský, Postily, s. 357-358)

Dobrá zpráva pro každého. Nic není ztraceno. Vše se dá řešit.

Číst dál: Evangelium

Zveme na "Pouť smíření" 29.7. -30.7. 2017

Číst dál: Zveme na Česko-německá pouť smíření, setkání nejen věřících. Připomínáme minulost, která zasáhla několik generací na obou stranách. Zveme ke společné cestě, několikerému zastavení s malým biblickým zamyšením. Cesta je na každý den cca 5-7km volnou chůzí pro všechny generace. Vhodné oblečení do každého počasí a svačinu. Dopravujeme se po vlastní ose.

Sobota 29.7. - 9.00 hod. Start – Německý Mníšek /Kirche Deutscheinsiedel/ 

Německý Mníšek / zbořená kaple Mníšek / Morový kříž / Nova Ves – kostel  / Kostel Německá Nová Ves - zakončení cca 15 hod.

Neděle 30.7. 2017 od 9 hod.

Ecce Homo / Hora sv. Svatě Kateřiny / Svatý Nepomuk / zakončení Malý Háj – Kostel 14.00 hod. – bohoslužba.

 

 

Powered by IT CCSH PD