Developed in conjunction with Ext-Joom.com

ATM 2019 v Litvínově

Srdečně zveme na pravidelné setkání aliančního týdne modliteb za jednotu křesťanů 2019 v Litvínově. Jako každý rok jsou tyto večery vloženy v měsíci lednu. Z důvodu vybraných témat Evangelické aliance nebude brán zřetel na některá témata, která nebyla v jednotě mezi církvemi.

Číst dál: ATM 2019 v Litvínově

Na křižovatce

Číst dál: Na křižovatce Zveme na večery, kde si budeme společně povídat a něco na sebe řekneme.

ATM 2018 v Litvínově u CČSH a CASD

Na žádost věřících přikládáme z naší farnosti foto z Aliančního týdne modliteb za jednotu křesťanů a kázání našeho faráře u CASD. Pro radost nás všech si připománáme Abrahamovu rozmluvu s Hospodinem Gn 18, 27-33:

  • Hospodin odvětil: „Najdu-li v Sodomě, v tom městě, padesát spravedlivých, prominu kvůli nim celému místu.“ Abraham pokračoval: „Dovoluji si k Panovníkovi mluvit, ač jsem prach a popel: Možná, že bude do těch padesáti spravedlivých pět chybět. Zahladíš pro těch pět celé město?“ Odvětil: „Nezahladím, najdu-li jich tam čtyřicet pět.“ On však k němu mluvil ještě dále: „Možná, že se jich tam najde čtyřicet.“ Pravil: „Neudělám to kvůli těm čtyřiceti.“ I řekl: „Ať se Panovník nerozhněvá, když budu mluvit dále : Možná, že se jich tam najde třicet.“  ravil: „Neučiním to, najdu-li jich tam třicet.“ Řekl pak: „Hle, dovoluji si promluvit kPanovníkovi znovu: Možná, že se jich tam najde dvacet.“ Pravil: „Nezahladím jekvůli těm dvaceti.“ Nato řekl: „Ať seČíst dál: ATM 2018 v Litvínově u CČSH a CASD  anovník nerozhněvá, promluvím-li ještě jednou: Možná, že se jich tam najde deset.“ Pravil: „Nezahladím je ani kvůli těm deseti.“ Hospodin po skončení rozmluvy s Abrahamem odešel a Abraham se vrátil ke svému místu.

Bohoslužby v adventu 2018

 

České vánoce 2018 Most, Litvínov, Bílina

 

Bohoslužby v adventu - Most 8:45 h. Litvínov 10:30 h. Bílina 14:00 h.

 

neděle  - první 2.12.            - druhá 9.12.           - třetí 16.12.             - čtvrtá  23.12.

 

24.12. Vánoční bohoslužba a půlnoční

                                                              Litvínov 9:00 h., Most 22:00 h.

26.12. Mučedníka Štěpána

                                                              Most 8:45 h., Litvínov 10:30 h.

30.12. Poslední bohoslužba roku

                                                              Most 8:45 h., Litvínov 10:30 h.

 Přejeme Bohem požehnaný rok 2019 Číst dál: Bohoslužby v adventu 2018

 

 

 

 

Sestra farářka Jana Flašková

Sestra emeritní farářka Mgr. Jana Flašková nás opustila v den 98. výročí vzniku Církeve československé 

Číst dál: Sestra farářka Jana Flašková

husitské 8.1. 2018 ve věku 80 let. Chtěl bych poděkovat za službu, kterou sestra farářka pro církev vykonala. Sloužila v letech 1960-65 v Tuchoměřicích a 1965-68 v Bílině. Po revoluci 1990-99 opět v Bílině.

Měl jsem možnost poznat sestru v době zaslouženého odpočinku. Vyprávěla mi všechna zákoutí životních cest s vírou a touhou obnovení  náboženského života v bílinské farnosti. Tehdy jsem slíbyl, že budu pro to konat mnohé. Snad jsem Ji nezklamal. VVH

  • 1Kor. 6,3-9 Já jsem zasadil, Apollos zaléval, ale Bůh dal vzrůst; a tak nic neznamená ten, kdo sází, ani kdo zalévá, nýbrž Bůh, který dává vzrůst. 
  • Kdo sází a kdo zalévá, patří k sobě, ale každý podle vlastní práce obdrží svou odměnu. Jsme spolupracovníci na Božím díle, a vy jste Boží pole, Boží stavba.Číst dál: Sestra farářka Jana FlaškováČíst dál: Sestra farářka Jana Flašková
Powered by IT CCSH PD